Công Ty
STK ( HSX )
20.00 + 0.6 (+3.09%)
  -  Công ty CP Sợi Thế kỷ
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/10/2019 + 0.60 (3.09%)     19.40   20.00   19.35   20.00   19.72 26,860.00   531.63
16/10/2019 -0.05 (0.26%)     19.90   19.90   19.30   19.40   19.60 15,620.00   305.22
15/10/2019 -     19.80   19.80   19.30   19.45   19.59 21,280.00   416.33
14/10/2019 -     19.00   19.60   18.75   20.00   19.27 119,190.00   2,321.34
11/10/2019 -     18.80   18.90   18.60   18.75   18.66 12,970.00   242.63
10/10/2019 -     18.75   18.80   18.20   18.40   18.40 74,010.00   1,360.03
09/10/2019 -     18.75   18.90   18.75   18.75   18.80 32,990.00   619.96
08/10/2019 -     18.60   19.05   18.60   18.75   18.80 27,350.00   513.06
07/10/2019 -     18.80   19.40   18.90   18.90   19.09 12,190.00   231.64
04/10/2019 -     18.75   19.45   18.60   19.05   19.03 54,590.00   1,038.75
03/10/2019 -     18.15   18.60   18.15   18.50   18.29 40,130.00   734.26
02/10/2019 -     19.15   19.15   18.40   18.55   18.81 139,220.00   2,615.45
01/10/2019 -     19.20   19.45   19.15   19.15   19.27 13,020.00   250.88
30/09/2019 -     19.90   20.20   19.00   19.00   19.67 76,550.00   1,504.19
27/09/2019 -     20.55   20.40   19.50   19.90   20.02 129,260.00   2,587.42
26/09/2019 -     20.30   20.75   20.20   20.35   20.53 21,260.00   436.18
25/09/2019 -     20.55   20.70   20.50   20.20   20.55 8,590.00   175.66
24/09/2019 -     20.30   20.70   20.10   20.55   20.45 32,580.00   666.48
23/09/2019 -     20.65   20.70   20.15   20.10   20.35 90,790.00   1,844.43
20/09/2019 -     20.60   20.80   20.60   20.65   20.65 24,140.00   498.08
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm