Công Ty
STK ( HSX )
14.65 ()
  -  Công ty CP Sợi Thế kỷ
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     14.20   14.85   14.30   14.65   14.71 62,640.00   920.64
27/03/2020 -     14.10   14.35   13.70   14.20   14.05 37,560.00   529.92
26/03/2020 -     14.90   14.80   14.20   14.10   14.47 65,630.00   947.05
25/03/2020 -     14.30   15.00   14.40   14.90   14.80 65,020.00   964.54
24/03/2020 -     13.30   14.20   13.50   14.05   13.92 48,740.00   676.86
23/03/2020 -     14.50   14.50   13.90   13.90   13.96 114,800.00   1,600.76
20/03/2020 -     14.90   15.30   14.50   14.90   14.90 99,160.00   1,473.84
19/03/2020 -     15.00   15.40   14.90   15.35   15.10 123,290.00   1,859.64
18/03/2020 -     14.90   14.90   14.80   14.90   14.89 68,360.00   1,018.35
17/03/2020 -     14.00   14.10   13.80   13.95   13.98 181,340.00   2,532.44
16/03/2020 -     14.25   14.35   13.60   14.00   13.98 221,700.00   3,089.16
13/03/2020 -     13.30   14.00   13.30   14.10   13.54 178,790.00   2,414.94
12/03/2020 -     15.00   15.20   14.25   14.25   14.34 242,960.00   3,486.40
11/03/2020 -1.05 (6.42%)     16.60   16.55   15.25   15.30   15.70 255,620.00   3,992.18
10/03/2020 -     15.75   16.35   15.75   16.35   16.09 88,090.00   1,421.24
09/03/2020 -     16.10   17.00   16.05   16.05   16.27 571,920.00   9,304.22
06/03/2020 -     17.30   17.50   17.10   17.25   17.26 181,270.00   3,131.42
05/03/2020 -     17.70   18.00   17.35   17.40   17.63 189,300.00   3,344.11
04/03/2020 -     17.50   17.70   17.20   17.80   17.35 179,780.00   3,121.29
03/03/2020 -     18.30   18.10   17.50   17.65   17.82 145,100.00   2,586.74
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm