Thị trường
0.00 0.00 (0.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   961.28 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 122,022,681 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 2,419.65 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 18/02/2019 15/02/2019 14/02/2019 13/02/2019 12/02/2019 11/02/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 169,171,360  145,322,500  156,655,320  176,159,810  172,197,210  105,483,580 
Thỏa thuận: 25,481,889  15,366,331  24,400,582  39,114,823  16,223,234  19,159,114 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 194,653,249  160,688,831  181,055,902  215,274,633  188,420,444  124,642,694 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 13,862,580  14,584,510  16,300,400  20,448,470  15,011,330  10,852,680 
Thỏa thuận: 5,407,840  8,790,670  17,348,563  6,980,300  6,321,181  10,453,275 
Bán 12,124,180  8,781,530  8,186,440  12,076,300  10,903,530  8,535,600 
Thỏa thuận: 4,389,870  6,914,720  3,826,300  7,132,300  7,316,189  10,753,275 
Chênh lệch 2,756,370  7,678,930  21,636,223  8,220,170  3,112,792  2,017,080 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm