Thị trường
960.25 -1.03 (-0.11%)
Mở cửa   961.28 Cao 12 tuần   1,023.62 P/E   0.00
Cao nhất 966.83 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 960.10 KLBQ 12 tuần 150,025,343 Vốn hóa 0.00
Khối lượng 143,906,620 GTBQ 12 tuần(tỷ) 3,215.37 GTGD trong ngày (tỷ)   2,858.11
TIN LIÊN QUAN
Ngày 13/12/2018 12/12/2018 11/12/2018 10/12/2018 07/12/2018 06/12/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 145,835,490  143,971,260  126,821,330  129,252,710  151,647,570  145,040,180 
Thỏa thuận: 26,020,212  78,101,470  54,001,132  84,264,847  38,807,629  34,104,120 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 171,855,702  222,072,730  180,822,462  213,517,557  190,455,199  179,144,300 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 12,233,070  15,430,470  12,508,960  12,578,600  10,720,220  7,045,990 
Thỏa thuận: 7,320,880  13,511,464  5,036,270  4,211,140  730,620  1,422,520 
Bán 11,196,860  7,345,590  7,514,700  8,007,590  9,527,810  8,103,330 
Thỏa thuận: 5,684,711  13,284,450  2,666,270  1,581,140  942,521  3,937,773 
Chênh lệch 2,672,379  8,311,894  7,364,260  7,201,010  980,509  -3,572,593 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm