Thị trường
0.00 0.00 (0.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   997.56 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 123,848,949 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 2,607.87 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 25/06/2019 24/06/2019 21/06/2019 20/06/2019 19/06/2019 18/06/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 120,760,130  113,476,250  172,955,940  129,261,230  113,819,830  108,309,080 
Thỏa thuận: 41,244,886  36,822,422  33,181,461  56,228,933  33,538,224  49,706,667 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 162,005,016  150,298,672  206,137,401  185,490,163  147,358,054  158,015,747 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 6,346,150  9,053,160  48,976,200  9,459,350  11,250,680  10,166,780 
Thỏa thuận: 7,520,699  2,070,440  8,935,815  8,647,650  8,473,020  10,683,120 
Bán 6,904,940  9,152,500  70,322,770  11,251,890  10,407,530  8,642,820 
Thỏa thuận: 8,681,929  7,588,010  7,815,815  4,647,650  6,598,940  11,042,250 
Chênh lệch -1,720,020  -5,616,910  -20,226,570  2,207,460  2,717,230  1,164,830 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm