Thị trường
1,014.98 -25.56 (-2.46%)
Mở cửa   1,040.54 Cao 12 tuần   1,204.33 P/E   0.00
Cao nhất 1,043.82 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 1,014.98 KLBQ 12 tuần 206,983,258 Vốn hóa 3,057,991.64
Khối lượng 123,092,311 GTBQ 12 tuần(tỷ) 6,383.73 GTGD trong ngày (tỷ)   3,716.03
TIN LIÊN QUAN
Ngày 21/05/2018 18/05/2018 17/05/2018 16/05/2018 15/05/2018 14/05/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   118,092,350  107,387,050  121,268,150  125,232,780  112,785,900 
Thỏa thuận:   290,129,069  22,236,625  28,777,531  33,113,926  25,155,140 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   408,221,419  129,623,675  150,045,681  158,346,706  137,941,040 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   7,583,920  6,736,110  7,956,900  8,455,610  8,960,400 
Thỏa thuận:   257,978,440  2,966,550  13,618,749  5,157,404  2,438,640 
Bán   9,225,250  9,881,830  10,777,020  11,807,810  10,536,550 
Thỏa thuận:   7,762,640  1,716,965  1,737,500  1,996,949  1,918,640 
Chênh lệch   248,574,470  -1,896,135  9,061,129  -191,745  -1,056,150 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm