Thị trường
968.88 + 4.60 (0.48%)
Mở cửa   964.28 Cao 12 tuần   1,039.02 P/E   0.00
Cao nhất 975.52 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 964.28 KLBQ 12 tuần 169,386,045 Vốn hóa 3,072,718.34
Khối lượng 151,066,487 GTBQ 12 tuần(tỷ) 4,359.11 GTGD trong ngày (tỷ)   3,511.17
TIN LIÊN QUAN
Ngày 17/08/2018 16/08/2018 15/08/2018 14/08/2018 13/08/2018 10/08/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   155,986,290  171,025,160  149,752,820  178,091,820  171,440,130 
Thỏa thuận:   18,046,950  17,918,065  27,546,942  35,127,271  13,806,890 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   174,033,240  188,943,225  177,299,762  213,219,091  185,247,020 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   7,619,520  3,811,350  6,651,320  11,614,400  7,408,770 
Thỏa thuận:   4,078,538  1,356,443  1,659,510  2,421,230  4,142,166 
Bán   14,097,860  5,008,680  8,160,470  9,447,020  9,972,750 
Thỏa thuận:   4,183,371  1,115,633  987,710  2,151,900  3,892,166 
Chênh lệch   -6,583,173  -956,520  -837,350  2,436,710  -2,313,980 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm