Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 11/12/2019 10/12/2019 09/12/2019 06/12/2019 05/12/2019 04/12/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 154,702,720  166,219,730  170,559,610  134,600,180  156,512,450  157,037,060 
Thỏa thuận: 57,920,944  71,986,382  89,914,178  32,506,671  34,947,717  47,953,148 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 212,623,664  238,206,112  260,473,788  167,106,851  191,460,167  204,990,208 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 9,589,120  12,665,280  14,573,520  10,932,460  8,755,510  11,741,090 
Thỏa thuận: 6,788,049  2,512,051  3,426,510  1,174,670  3,497,980  11,119,510 
Bán 15,523,760  14,307,930  19,040,340  7,667,360  8,013,940  14,993,890 
Thỏa thuận: 6,459,191  2,741,001  3,777,220  945,370  3,029,480  10,189,510 
Chênh lệch -5,605,782  -1,871,600  -4,817,530  3,494,400  1,210,070  -2,322,800 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm