Thị trường
0.00 -953.51 (-100.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   1,023.62 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 181,126,507 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 4,094.54 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 23/10/2018 22/10/2018 19/10/2018 18/10/2018 17/10/2018 16/10/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 181,840,880  133,005,070  132,371,320  126,109,950  137,768,810  117,735,940 
Thỏa thuận: 21,096,335  14,526,379  21,198,469  19,349,457  14,505,323  31,396,760 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 202,937,215  147,531,449  153,569,789  145,459,407  152,274,133  149,132,700 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 12,223,150  9,463,930  5,275,410  10,780,110  8,854,630  10,128,060 
Thỏa thuận: 2,447,320  1,904,930  1,197,260  876,200  2,839,740  9,401,929 
Bán 11,798,450  10,575,560  13,195,410  7,093,760  7,737,930  8,579,170 
Thỏa thuận: 2,447,320  2,204,930  1,147,260  901,200  2,745,450  9,301,929 
Chênh lệch 424,700  -1,411,630  -7,870,000  3,661,350  1,210,990  1,648,890 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm