Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 17/10/2019 16/10/2019 15/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 10/10/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 154,437,780  156,068,510  129,432,860  168,903,540  138,417,630  134,575,880 
Thỏa thuận: 34,395,456  30,255,859  48,639,594  22,005,852  27,940,045  45,231,944 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 188,833,236  186,324,369  178,072,454  190,909,392  166,357,675  179,807,824 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 9,666,370  7,856,180  7,189,640  8,914,340  9,491,250  9,295,040 
Thỏa thuận: 3,320,982  4,271,040  4,837,130  1,624,394  2,968,410  925,038 
Bán 10,548,570  9,246,300  11,271,610  9,175,750  12,810,940  11,376,430 
Thỏa thuận: 1,181,132  4,921,040  6,037,130  1,732,750  3,568,410  1,847,038 
Chênh lệch 1,257,650  -2,040,120  -5,281,970  -369,766  -3,919,690  -3,003,390 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm