Thị trường
0.00 -972.10 (-100.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   1,011.86 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 147,788,469 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 3,048.73 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 18/04/2019 17/04/2019 16/04/2019 12/04/2019 11/04/2019 10/04/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 137,181,210  148,469,420  130,941,660  111,898,230  117,588,860  136,497,840 
Thỏa thuận: 23,203,873  38,254,282  19,080,625  41,935,752  11,889,747  23,415,103 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 160,385,083  186,723,702  150,022,285  153,833,982  129,478,607  159,912,943 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 7,268,340  10,110,950  11,315,990  4,941,410  4,607,910  7,288,450 
Thỏa thuận: 1,021,510  6,680,528  2,475,690  2,555,700  730,999  882,680 
Bán 4,885,320  8,098,230  7,554,510  5,784,510  6,918,440  7,575,510 
Thỏa thuận: 1,021,510  5,930,528  2,175,690  3,004,924  761,000  482,680 
Chênh lệch 2,383,020  2,762,720  4,061,480  -1,292,324  -2,340,531  112,940 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm