MAYBANK KIM ENG

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Sản phẩm tín dụng


  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM SMART12

Các mức lãi suất áp dụng từ 01/03/2017 như sau:
Lãi suất ưu đãi: 0.0247%/ngày - Lãi suất nắm giữ: 0.0375%/ngày

Mô tả sản phẩm SMART12

SMART12 là sản phẩm tài chính được thiết kế với mức lãi suất hấp dẫn đặc biệt dành cho khách hàng giao dịch thường xuyên có cơ hội gia tăng lợi nhuận

-  Khách hàng thực hiện giao dịch mua chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tại một ngày cố định (gọi là ngày D0) bằng tiền vay của MBKE, và trong vòng 12 ngày lịch tính từ ngày D0, nếu Khách hàng thực hiện bán chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán/hoặc tiền bán chứng khoán về để thanh toán một phần/hoặc toàn bộ khoản vay giao dịch ký quỹ phát sinh từ giao dịch mua của ngày D0, Khách hàng sẽ được hưởng Lãi suất ưu đãi áp dụng đối với khoản Dư nợ ký quỹ đã được thanh toán cho các giao dịch mua của ngày D0.

-  Khách hàng được miễn lãi vay trong hai (02) ngày lịch đầu tiên của các khoản vay phát sinh từ thời điểm Khách hàng sử dụng Sản phẩm SMART12.

-  Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện giao dịch bán chứng khoán và thanh toán trong vòng 12 ngày lịch kể từ ngày D0, Khách hàng sẽ chịu Lãi suất nắm giữ cao hơn lãi suất thông thường cho các khoản Dư nợ ký quỹ phát sinh từ giao dịch mua của ngày D0.  
-  Lãi suất nắm giữ được áp dụng từ ngày lịch thứ hai sau ngày D0 đến ngày Khách hành thanh toán toàn bộ khoản vay của giao dịch mua ngày D0/hoặc đến ngày hết hạn thanh toán khoản vay theo quy định tại Hợp đồng Ký quỹ.
-  Lãi suất ưu đãi và Lãi suất nắm giữ sẽ được MBKE thông báo trên Trang thông tin điện tử (Website) của MBKE theo từng thời điểm. Khách hàng có nghĩa vụ cập nhập thông tin về Lãi suất ưu đãi và Lãi suất nắm giữ của Sản phẩm SMART12 trên Website của MBKE.

Đăng ký sử dụng sản phẩm SMART12

-  Giấy đăng ký sử dụng sản phẩm SMART12 tại các chi nhánh MBKE

-  Môi giới hỗ trợ Khách hàng ký từ xa

-  Đăng nhập tài khoản trên KE Trade, mục  Tiện ích để đăng ký online

Các quy định khác về sản phẩm SMART12

-  Các khoản vay phát sinh từ thời điểm Khách hàng sử dụng sản phẩm SMART12 chỉ có thời hạn vay tối đa là 180 ngày. Khoản vay nếu quá 180 ngày sẽ được áp dụng theo lãi suất quá hạn như sản phẩm ký quỹ thông thường.

-  Khách hàng chưa đăng ký gia hạn thêm cho các khoản vay ký quỹ trước thời điểm sử dụng sản phẩm SMART12, thì các khoản này và các khoản vay mới phát sinh từ thời điểm Khách hàng sử dụng sản phẩm SMART12 sẽ được tự động gia hạn thêm 90 ngày.

-  Khách hàng đã đăng ký gia hạn thêm cho các khoản vay ký quỹ trước thời điểm sử dụng sản phẩm SMART12, thì các khoản vay này sẽ được tiếp tục gia hạn theo thời hạn đã đăng ký và các khoản vay mới phát sinh từ thời điểm Khách hàng sử dụng sản phẩm SMART12 sẽ được tự động gia hạn thêm 90 ngày.

-  Trong trường hợp Khách hàng muốn chủ động thanh toán các khoản vay gần đến hạn thanh toán thì Khách hàng phải thông báo bằng việc gọi điện thoại hoặc bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử (email) cho Môi giới quản lý của Khách hàng tại MBKE trước 15h00 trong ngày làm việc.

-  Nếu Tài khoản Giao dịch Ký quỹ của Khách hàng chỉ có các Khoản vay D12 trong thời hạn 12 ngày tính từ ngày D0, thì sẽ ưu tiên sử dụng tiền ứng trước tiền bán chứng khoán hoặc tiền bán chứng khoán về trong Tài khoản Giao dịch Ký quỹ của Khách hàng để thanh toán cho các Khoản vay này trước khi sử dụng các khoản tiền vào Tài khoản Giao dịch Ký quỹ của Khách hàng để thanh toán.

-  Ngoài trường hợp chỉ có khoản vay D12 trong thời hạn 12 ngày tính từ ngày D0, Khách hàng có các khoản tiền vào tài khoản giao dịch ký quỹ thì các khoản tiền này sẽ ưu tiên dùng để thanh toán nợ trước khi sử dụng tiền ứng trước từ việc bán chứng khoán hoặc tiền bán chứng khoán về để thanh toán nợ. Thứ tự ưu tiên thanh toán đảm bảo thanh toán cho khoản vay có lãi suất từ cao đến thấp (chi tiết theo Giấy đề nghị đăng ký sử dụng sản phẩm SMART12).

Chấm dứt sử dụng SMART12

-  Việc chấm dứt sử dụng Sản phẩm SMART12 của Khách hàng chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm Khách hàng tất toán tất cả các khoản nợ có liên quan sản phẩm SMART12 cho MBKE.

    Các hình thức đăng ký:

-  Giấy đề nghị chấm dứt sử dụng sản phẩm SMART12 tại các chi nhánh MBKE

-  Môi giới hỗ trợ Khách hàng ký từ xa

-  Đăng nhập tài khoản trên KE Trade, mục  Tiện ích để đăng ký online

 

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm