Giao dịch trực tuyến

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Công bố thông tin

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/09/2021 (13/10/2021)

Quyết định CSH thông qua việc thay đổi bộ máy quản trị điều hành của Công ty (15/09/2021)

Quyết định HDTV thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng. (06/09/2021)

Quyết định HDTV thông qua việc thay đổi địa điểm đặt chi nhánh Chợ Lớn của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng. (06/09/2021)

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 2 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (03/08/2021)

Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của MBKE liên quan nội dung tăng vốn điều lệ. (19/07/2021)

Quyết định của Hội đồng Thành viên thông qua việc miễn nhiệm Ông Tô Quốc Tuấn khỏi chức vụ Giám đốc Tài chính. (13/07/2021)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/06/2021 (08/07/2021)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021. (07/07/2021)

Quyết định của Hội đồng Thành viên thông qua việc tái chỉ định tổ chức kiểm toán độc lập. (29/06/2021)

Quyết định của Chủ sở hữu MBKE về việc tăng vốn điều lệ ̣̣(10/06/2021)

MBKE Thông báo V/v Tạm đóng cửa văn phòng trụ sở chính tại Vincom Center Đồng Khởi và vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh một cách liên tục do liên quan đến Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. (31/05/2021)

Quyết định của HĐTV thông qua danh sách những người được ủy quyền ký tên đối với việc duyệt lệnh cho tất cả các tài khoản ngân hàng của Công ty (28/05/2021)

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh nghiệp được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cho Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng (05/05/2021)

Quyết định của HĐTV thông qua Ngân sách và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (07/04/2021)

Quyết định của HĐTV thông qua Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục cho năm 2021 (07/04/2021)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/03/2021 (25/03/2021)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 28/02/2021 (25/02/2021)

Quyết định của HĐTV thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (09/02/2021)

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Năm 2020 (03/02/2021)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/01/2021 (01/02/2021)

Quyết định của Hội Đồng Thành Viên thông qua Chính sách Quản lý Rủi ro năm 2021 (26/01/2021)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/12/2020 (31/12/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/11/2020 (27/11/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/10/2020 (30/10/2020)

Quyết định của Hội đồng thành viên thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Quản lý rủi ro của Công ty (02/10/2020)

Quyết định của Hội đồng thành viên thông qua việc gia hạn hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (02/10/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/09/2020 (01/10/2020)

Quyết định của Hội đồng thành viên Thông qua hạn mức hợp đồng mua bán ngoại tệ tại Ngân hàng Maybank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (18/09/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/08/2020 (31/08/2020)

Quyết định của Hội đồng Thành viên Thông qua Việc tái chỉ định Tổ chức Kiểm toán độc lập (10/08/2020)

Quyết định của Chủ sở hữu về việc Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Thành viên HĐTV và Ban Kiểm soát (07/08/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/07/2020 (30/07/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/06/2020 (29/06/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/05/2020 (28/05/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/04/2020 (29/03/2020)

Quyết định miễn nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin (31/03/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/03/2020 (30/03/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 28/02/2020 (04/03/2020)

Quyết định miễn nhiệm Chuyên viên Phòng Kiểm toán Nội bộ (14/02/2020)

Quyết định của HĐTV phân công thành viên phụ trách Quản trị rủi ro (11/02/2020)

Quyết định của HĐTV thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020 (11/02/2020)

Quyết định của HĐTV thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (11/02/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/01/2020 (03/02/2020)

Quyết định của HĐTV miễn nhiệm Trưởng phòng Quản lý rủi ro (31/01/2020)

Quyết định của HĐTV thông qua chính sách Quản lý rủi ro 2020 (31/01/2020)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/12/2019 (31/12/2019)

Quyết định của Chủ sở hữu về việc Tái bổ nhiệm/Thay đổi thành viên HĐTV và Ban Kiểm soát (30/12/2019)

MBKE triển khai dịch vụ chứng khoán phái sinh (09/12/2019)

Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trực tiếp VSD (05/12/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/11/2019 (29/11/2019)

CBTT về việc nhận được bản gốc Quyết định của Tòa Án Nhân dân Tp. HCM liên quan đến vụ việc giữa MBKE và ông Đỗ Hùng (26/11/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/10/2019 (01/11/2019)

Quyết định của HĐTV về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ (21/10/2019)

Quyết định HNX v/v Chấp thuận thành viên giao dịch thị trường Chứng Khoán Phái Sinh đối với CTCK Maybank Kim Eng (16/10/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 27/09/2019 (27/09/2019)

Quyết định HĐTV về danh sách những người được ủy quyền ký tên đối với việc duyệt lệnh cho tất cả các tài khoản ngân hàng (09/09/2019)

Quyết định HĐTV bổ nhiệm Giám đốc Tài chính (09/09/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 29/08/2019 (29/08/2019)

CBTT về việc nhận được bản gốc bản án phúc thẩm của Tòa Án Nhân dân TP.HCM (06/08/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 29/07/2019 (30/07/2019)

Quyết định bổ Nhiệm Chuyên viên Phòng Kiểm toán Nội bộ (15/07/2019)

UBCKNN chứng nhận MBKE đủ điều kiện kinh doanh Chứng khoán Phái sinh (03/07/2019)

UBCKNN chứng nhận MBKE đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch Chứng khoán Phái sinh (03/07/2019)

Quyết định tái bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (01/07/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 27/06/2019 (28/06/2019)

HDTV thông qua danh sách những người được ủy quyền ký tên đối với việc duyệt lệnh cho tất cả các tài khoản ngân hàng của Công ty (11/06/2019)

HDTV thông qua việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Thu Hằng khỏi chức vụ Giám đốc Tài chính (10/06/2019)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế niên độ năm 2014-2016 (29/05/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 28/05/2019 (29/05/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 26/04/2019 (03/05/2019)

Quyết định của HĐTV thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (02/05/2019)

Quyết định của HĐTV thông qua việc mở tài khoản ngân hàng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (02/05/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 25/03/2019 (26/03/2019)

Quyết định của HĐTV thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 (25/03/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 28/02/2019 (01/03/2019)

Quyết định của Chủ Sở Hữu về việc thay đổi Chủ tịch HĐTV (22/02/2019)

CBTT về việc nhận được bản gốc bản án sơ thẩm của Tòa Án Nhân dân Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (20/02/2019)

Quyết định HĐTV thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (15/02/2019)

Quyết định HĐTV thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán (15/02/2019)

Quyết định HĐTV về việc bổ nhiệm Chuyên viên phòng Kiểm toán Nội bộ (11/02/2019)

Công văn về việc bổ nhiệm Chuyên viên phòng Kiểm toán Nội bộ (11/02/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/01/2019 (31/01/2019)

Quyết định của HĐTV thông qua Chính sách quản trị rủi ro năm 2019 (18/01/2019)

Quyết định của HĐTV thông qua Danh sách người được ủy quyền ký tên đối với việc đặt lệnh cho các tài khoản ngân hàng của Công ty (18/01/2019)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/12/2018 (03/01/2019)

Thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Hội đồng thành viên (18/12/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 29/11/2018 (03/12/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 25/10/2018 (29/10/2018)

Quyết định HĐTV về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm Toán Nội Bộ (15/10/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 27/09/2018 (02/10/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/08/2018 (04/08/2018)

Thông báo về sự cố bất khả kháng ngày 27/08/2018 (27/08/2018)

Quyết định bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (27/08/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/07/2018 (01/08/2018)

Quyết định của HĐTV về việc miễn nhiệm Trưởng phòng kiểm tóan nội bộ (27/07/2018)

Quyết định của UBCKNN về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Đồng Nai (26/07/2018)

Quyết định miễn nhiệm Nhân viên Phòng Kiểm toán Nội bộ (12/07/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 27/06/2018 (02/07/2018)

CBTT Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (22/06/2018)

Quyết định của HĐTV về việc điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng tuần hoàn tại Ngân hàng Maybank International Labuan Branch (13/06/2018)

Quyết định của HĐTV thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (13/06/2018)

Quyết định của HĐTV về việc điều chỉnh Điều lệ công ty và tái chỉ định công ty kiểm toán (13/06/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 28/05/2018 (07/06/2018)

Quyết định của HĐTV về việc hợp tác với Ngân hàng TMCP An Bình (29/05/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 27/04/2018 (03/05/2018)

Giấy phép điều chỉnh tăng vốn Điều lệ (17/04/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/03/2018 (30/03/2018)

Quyết định của HĐTV về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Đồng Nai (23/3/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 28/02/2018 (07/03/2018)

Quyết định chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ (05/03/2018)

Quyết định của HĐTV thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2018 (09/02/2018)

Quyết định của HĐTV thông qua hạn mức Hợp đồng mua bán ngoại tệ (09/02/2018)

Quyết định của HĐTV thông qua Chính sách Quản trị rủi ro 2018 (30/01/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/01/2018 (25/01/2018)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/12/2017 (17/01/2018)

Quyết định của HĐTV về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc (10/01/2018)

Quyết định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Đồng Nai (27/12/2017)

Quyết định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Hà Nội (27/12/2017)

Quyết định của Chủ Sở Hữu về việc bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát (24/11/2017)

Quyết định của HĐTV về việc bổ nhiệm các GĐCN Hà Nội và Đồng Nai (20/11/2017)

Quyết định của HĐTV về việc điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng tuần hoàn tại Ngân hàng Maybank International Labuan Branch (20/11/2017)

Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Chợ Lớn (11/10/2017)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/08/2017 (06/09/2017)

Danh sách người được uỷ quyền ký tên đối với việc đặt lệnh cho các tài khoản ngân hàng của Công ty (29/08/2017)

Quyết định thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hà Nội và thay đổi Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn (29/08/2017)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/07/2017 (03/08/2017)

Quyết định của Chủ Sở Hữu về việc miễn nhiễm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát (13/07/2017)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/06/2017 (06/07/2017)

Quyết định của HĐTV về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Hà Nội (22/06/2017)

Quyết định của HĐTV về tái chỉ định kiểm toán độc lập (22/06/2017)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/05/2017 (01/06/2017)

Quyết định của HĐTV về việc điều chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động (22/05/2017)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/04/2017 (08/05/2017)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/03/2017 (10/04/2017)

Quyết Định của UBCKNN về việc thu hồi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty CK (Đối với CN Vũng Tàu) (23/03/2017)

Quyết Định của UBCKNN về việc thu hồi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty CK (Đối với CN Đà Nẵng) (23/03/2017)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 28/02/2017 (02/03/2017)

Quyết định của HĐTV thông qua Ngân sách và Kế hoạch Kinh Doanh năm 2017 (01/03/2017)

Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (14/02/2017)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/01/2017 (03/02/2017)

Quyết định của Hội đồng Thành viên về việc thông qua Chính sách quản trị rủi ro 2017 và Quy tắc đạo đức và ứng xử (24/01/2017)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/12/2016 (05/01/2017)

Quyết định của Chủ sở hữu bổ nhiệm lại Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2 (2017 – 2019) (30/12/2016)

Quyết định của Hội đồng Thành viên về việc sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ Công ty (15/12/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/11/2016 (02/12/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/10/2016 (01/11/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/09/2016 (05/10/2016)

Quyết định của HĐTV về việc bổ nhiệm Ông Alexander Panasko phụ trách Quản trị rủi ro (30/09/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/08/2016 (05/09/2016)

Quyết định của Chủ sở hữu bổ nhiệm ông Alexander Panasko là thành viên Hội đồng thành viên (15/08/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/07/2016 (03/08/2016)

CBTT Quyết định Chủ Sở Hữu chấp thuận từ nhiệm chức danh Phó CT Hội đồng thành viên và thành viên Hội đồng thành viên (29/07/2016)

Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận đóng cửa chi nhánh Vũng Tàu (15/07/2016)

Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận đóng cửa chi nhánh Đà Nẵng (15/07/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/06/2016 (01/07/2016)

Công bố thông tin về việc điều chỉnh đường dẫn trong công văn CBTT QĐ của Cục thuế TPHCM Xử lý vi phạm về thuế (16/06/2016)

Quyết định của Cục Thuế TP. HCM về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế, thời kỳ kiểm tra từ năm 2012 đến 2013 (14/06/2016)

CBTT_Quyết định 0606-1/16QĐ-HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Maybank Kim Eng (07/06/2016)

CBTT của Hội Đồng Thành viên MBKE về việc tái bổ nhiệm công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (06/06/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/05/2016 (02/06/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/04/2016 (04/05/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/03/2016 (01/04/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 29/02/2016 (04/03/2016)

MBKE: Quyết định của HĐTV thông qua tín dụng từ Ngân hàng MTV Standard Chartered Việt Nam (18/02/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/01/2016 (05/02/2016)

Thông báo về việc Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 2016 (03/02/2016)

Biên bản và Quyết định họp Hội đồng thành viên về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (03/02/2016)

Biên bản và Quyết định họp Hội đồng thành viên về việc thông qua Chính sách quản lý rủi ro áp dụng cho năm 2016 (29/01/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015 (14/01/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (14/01/2016)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/12/2015 (30/12/2015)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/11/2015 (02/12/2015)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/10/2015 (11/06/2015)

Maybank Kim Eng phối hợp với Sở GDCK TP. HCM tổ chức Hội thảo Quan hệ cổ đông (26/10/2015)

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của UBCKNN (08/09/2015)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/08/2015 (07/09/2015)

Công bố thông tin về việc MBKE bổ nhiệm ông Kim Thiên Quang làm Tổng giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật (13/08/2015)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/07/2015 (10/08/2015)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 (10/07/2015)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/6/2015 (06/07/2015)

Chính thức giới thiệu tính năng Market Insight cho ứng dụng giao dịch điện tử (29/06/2015)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/5/2015 (09/06/2015)

Quyết định thành lập Chi nhánh Đà Nẵng (29/05/2015)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/4/2015 (06/05/2015)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/3/2015 (07/04/2015)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 28/2/2015 (03/03/2015)

Báo cáo thường niên 2014 (26/02/2015)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 (21/01/2015)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm (21/01/2015)

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của MBKE: Tăng vốn điều lệ lên 829.110.000.000 đồng (16/01/2015)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/12/2014 (01/07/2015)

Quyết định thay đổi thành viên (18/12/2014)

Công văn công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kế toán (10/11/2014)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 30/9/2014 (06/10/2014)

Thông báo thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Đà Nẵng (11/09/2014)

Công văn công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc (19/08/2014)

Quyết định HDTV về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc (19/08/2014)

Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 (15/08/2014)

Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên (21/07/2014)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 và giải trình (18/7/2014)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 (17/07/2014)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/5/2014 (06/06/2014)

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán MBKE: Tăng vốn điều lệ lên 615 tỷ (06/05/2014) 

Báo cáo tài chính Q1 năm 2014 và giải trình (17/04/2014)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/3/2014 (08/04/2014)

Quyết định từ nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (31/03/2014)

Báo cáo thường niên 2013 (28/03/2014)

Thông báo sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Đà Nẵng (17/03/2014)

Thông báo thay đổi Giám Đốc Chi Nhánh Vũng Tàu (17/03/2014)

Thông báo sửa đổi về việc thành lập các chi nhánh (17/03/2014)

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2013 (17/03/2014)

Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán (17/03/2014)

Giải trình báo cáo tài chính Q4 năm 2013 (22/01/2014)

Báo cáo tài chính Q4 năm 2013 (17/01/2014)

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại thời điểm 31/12/2013 (15/01/2014)

Quyết định chủ sỡ hữu (13/01/2014)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 (08/01/2014)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2013 (08/01/2014)

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán (03/01/2014)

Giấy phép thành lập và hoạt động Công Ty TNHH Một Thành Viên Chứng Khoán Maybank Kim Eng. (03/01/2014)

Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường về việc thay đổi thành viên HĐQT (07/11/2013)

Công văn 7130 của UBCKNN về việc chấp thuận cho MBKE rút khỏi danh sách công ty đại chúng (30/10/2013)

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc (29/10/2013)

Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần (24/10/2013)

Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận chuyển đổi công ty chứng khoán (24/10/2013)

MBKE chính thức trở thành Công Ty Chứng Khoán 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam (24/10/2013)

Nghị quyết về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị (01/10/2013)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường (17/09/2013)

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc (16/09/2013)

Điều lệ bổ sung (04/09/2013)

Nghị Quyết HĐQT về việc đóng cửa chi nhánh Hải Phòng (04/09/2013)

Giấy phép điều chỉnh thay đổi trụ sở Công ty CPCK Maybank Kim Eng (23/08/2013)

Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc di dời Chi nhánh Chợ Lớn (22/08/2013)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2013 (20/08/2013)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 (25/07/2013)

Thông báo đóng cửa chi nhánh Cần Thơ (20/06/2013)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên (03/05/2013)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 (30/01/2013)

Nghị Quyết HĐQT CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng (22/01/2013)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2012 (21/1/2013)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2013 (21/01/2013)

Công bố thông tin định kỳ BCTC Q4/2012 (18/01/2013)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2012 (13/12/2012)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2012 (24/10/2012)

Nghị Quyết HDQT MBKE về việc thay đổi trụ sở Chi Nhánh Hà Nội (24/10/2012)

Thông báo thay đổi kế toán trưởng (15/10/2012)

Báo cáo tình hình quản trị công ty (31/07/2012)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2012 của CTCP CK Maybank Kim Eng tại đây. (27/07/2012)

Thông báo thay đổi Giám Đốc Chi Nhánh Hải Phòng (08/06/2012)

Điều lệ - Quy chế Quản trị (Chương IV) (25/04/2012)

Điều lệ bổ sung (25/04/2012)

Nghị Quyết CTCP CK MayBank Kim Eng tại đây. (02/04/2012)

Thông báo thay đổi Giám Đốc Chi Nhánh Hải Phòng (15/02/2011)

Thông báo thay đổi Giám Đốc Chi Nhánh Đồng Nai (14/02/2011)

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015