Công Ty
VC7 ( HNX )
6 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng số 7
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,578.000
      Thư giá  12,333.456
      Cổ tức /cp  1,000.000
      Tỷ suất cổ tức  6.70%
      Doanh Thu/CP   27,768.314
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  131.43%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  62.03%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  131.43%
      Tăng trưởng tổng tài sản  1.38%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  12.96%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  21.29%
      Lợi nhuận trước thuế biên  10.87%
      Lợi nhuận ròng biên  5.68%
      EBITDA  7.290
      ROA  2.86%
      ROE  13.16%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.179
      Thanh toán nhanh  0.589
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  5.17%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  9.726
      Vòng quay phải trả  5.607
      Vòng quay tồn kho  1.078
      Chu kỳ tiền mặt  311.936
      Vòng quay tổng tài sản  0.503
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  7.745
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm