Dữ liệu thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 28/04/2020 27/04/2020 24/04/2020 23/04/2020 22/04/2020 21/04/2020
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 191,639,340  249,921,840  221,403,060  184,384,540  217,548,240  359,830,340 
Thỏa thuận: 22,167,650  50,512,089  36,197,547  16,401,543  29,963,557  28,875,337 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 213,806,990  300,433,929  257,600,607  200,786,083  247,511,797  388,705,677 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 8,237,270  6,932,760  9,239,820  9,438,840  15,214,530  15,624,370 
Thỏa thuận: 4,576,020  1,511,340  3,905,890  6,481,340  4,661,130  6,237,651 
Bán 24,297,020  29,009,810  19,224,890  20,759,560  27,396,970  26,469,890 
Thỏa thuận: 4,926,020  1,651,340  6,585,890  6,593,170  3,989,210  8,833,661 
Chênh lệch -16,409,750  -22,217,050  -12,665,070  -11,432,550  -11,510,520  -13,441,530 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015