Dữ liệu thị trường
1,175.82 + 0.15 (0.01%)
Mở cửa   1,175.67 Cao 12 tuần   1,180.32 P/E   0.00
Cao nhất 1,180.32 Thấp 12 tuần 1,175.01 P/B 0.00
Thấp nhất 1,175.01 KLBQ 12 tuần 13,272,534 Vốn hóa 0.00
Khối lượng 623,045,137 GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 29/01/2024 28/04/2020 27/04/2020 24/04/2020 23/04/2020 22/04/2020
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   191,639,340  249,921,840  221,403,060  184,384,540  217,548,240 
Thỏa thuận:   22,167,650  50,512,089  36,197,547  16,401,543  29,963,557 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   213,806,990  300,433,929  257,600,607  200,786,083  247,511,797 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   8,237,270  6,932,760  9,239,820  9,438,840  15,214,530 
Thỏa thuận:   4,576,020  1,511,340  3,905,890  6,481,340  4,661,130 
Bán   24,297,020  29,009,810  19,224,890  20,759,560  27,396,970 
Thỏa thuận:   4,926,020  1,651,340  6,585,890  6,593,170  3,989,210 
Chênh lệch   -16,409,750  -22,217,050  -12,665,070  -11,432,550  -11,510,520 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015