Thị trường
0.00 0.00 (0.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   987.13 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 127,329,840 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 2,648.98 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 12/07/2019 11/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 08/07/2019 05/07/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 130,569,360  132,276,610  123,104,580  125,107,100  116,475,130  115,089,010 
Thỏa thuận: 24,301,833  28,003,407  30,044,541  43,025,848  45,470,187  20,732,706 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 154,871,193  160,280,017  153,149,121  168,132,948  161,945,317  135,821,716 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 11,695,810  9,414,630  9,844,590  9,563,300  10,157,880  9,185,840 
Thỏa thuận: 1,537,000  5,040,616  4,854,718  15,079,902  6,514,050  2,512,268 
Bán 4,796,520  8,088,220  7,889,650  6,420,590  6,927,490  5,696,890 
Thỏa thuận: 1,187,000  4,840,616  2,854,718  16,399,904  4,844,050  3,862,268 
Chênh lệch 7,249,290  1,526,410  3,954,940  1,822,708  4,900,390  2,138,950 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm