Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 17/01/2020 16/01/2020 15/01/2020 14/01/2020 13/01/2020 10/01/2020
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 115,143,210  144,130,430  110,268,060  126,266,200  116,303,900  161,177,340 
Thỏa thuận: 46,919,205  54,493,916  37,570,123  62,564,123  29,195,771  59,095,738 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 162,062,415  198,624,346  147,838,183  188,830,323  145,499,671  220,273,078 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 8,685,050  8,174,850  9,105,370  9,396,610  7,505,760  12,299,100 
Thỏa thuận: 4,351,290  6,231,420  2,304,240  16,120,644  7,526,063  23,652,836 
Bán 8,087,490  10,263,580  7,695,730  7,302,750  5,037,190  8,228,050 
Thỏa thuận: 7,325,280  6,421,500  4,852,100  6,663,640  7,185,983  6,836,470 
Chênh lệch -2,376,430  -2,278,810  -1,138,220  11,550,864  2,808,650  20,887,416 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm