Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 13/02/2020 12/02/2020 11/02/2020 10/02/2020 07/02/2020 06/02/2020
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 149,564,530  182,348,260  153,881,530  125,914,380  160,589,580  200,044,040 
Thỏa thuận: 24,253,467  40,595,862  20,087,578  24,393,852  29,144,861  17,539,041 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 173,817,997  222,944,122  173,969,108  150,308,232  189,734,441  217,583,081 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 8,665,100  11,922,860  13,120,390  9,540,060  13,172,020  17,327,760 
Thỏa thuận: 14,078,240  26,694,850  1,467,120  4,545,391  6,419,710  5,337,129 
Bán 11,200,740  14,209,650  15,631,450  8,749,010  15,161,740  19,742,330 
Thỏa thuận: 14,098,240  25,066,152  3,017,120  4,845,747  11,455,910  3,969,589 
Chênh lệch -2,555,640  -658,092  -4,061,060  490,694  -7,025,920  -1,047,030 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm