Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 19/11/2019 18/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 13/11/2019 12/11/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 155,040,700  163,236,880  176,576,850  186,258,860  177,969,750  172,120,620 
Thỏa thuận: 74,328,589  19,085,049  31,525,028  16,716,296  104,701,341  42,187,288 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 229,369,289  182,321,929  208,101,878  202,975,156  282,671,091  214,307,908 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 10,088,680  8,067,490  6,063,360  10,539,840  12,963,290  11,493,480 
Thỏa thuận: 19,778,478  1,534,000  8,247,200  1,605,000  37,087,825  3,524,760 
Bán 9,869,280  8,867,910  7,561,020  8,063,170  10,155,550  12,795,540 
Thỏa thuận: 18,989,848  1,674,000  9,019,830  1,295,000  64,846,825  4,029,780 
Chênh lệch 1,008,030  -940,420  -2,270,290  2,786,670  -24,951,260  -1,807,080 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm