MBKE: Khuyến cáo về Giao dịch Trực tuyến

MBKE- 29/05/2018

ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ

“Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến” là các dịch vụ do MBKE cung cấp cho Khách hàng tùy từng thời điểm để Khách hàng thực hiện các Giao dịch Trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Đặt lệnh trực tuyến, Đặt lệnh qua điện thoại, Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến, Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động, Chuyển khoản tiền trực tuyến, Đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến, Tra cứu thông tin tài khoản trực tuyến, Thông báo khớp lệnh qua SMS và các tiện ích khác thông qua mạng Internet hoặc điện thoại.

“Giao dịch Trực tuyến” là các giao dịch phù hợp với các dịch vụ mà MBKE cung cấp cho Khách hàng được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại, internet, tin nhắn SMS, email và các phương tiện điện tử khác liên quan đến chứng khoán, tiền gửi trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại MBKE.

“Hệ thống” là toàn bộ trang thiết bị và cơ sở dữ liệu do MBKE thiết lập để thực hiện các Giao dịch Trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng hoặc hệ thống Internet và điện thoại của MBKE.

“Ngày Giao dịch” có nghĩa là bất kỳ ngày nào, trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày Lễ và bất kỳ ngày nào mà vào ngày đó Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Tên Đăng nhập” là dãy ký tự do MBKE cung cấp để Khách hàng sử dụng cùng với Mật khẩu nhằm truy cập các Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến do MBKE cung cấp. Tên Đăng nhập đồng thời là Mã Khách hàng.

“Mật khẩu” là một chuỗi các ký tự do MBKE cung cấp để Khách hàng quản lý, sử dụng cùng với Tên Đăng nhập nhằm truy cập các Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến do MBKE cung cấp. Khách hàng có thể thay đổi Mật khẩu theo ý muốn nhưng luôn phải bảo mật ở mức độ cao nhất.

“PIN” (Personal Indentification Number): là một chuỗi các ký tự mà Hệ thống Giao dịch Trực tuyến của MBKE yêu cầu Khách hàng nhập vào khi thực hiện Giao dịch Trực tuyến để xác thực Khách hàng.

“Mật khẩu OTP” (One Time Password) là mật khẩu sử dụng một lần do MBKE cung cấp cho Khách hàng khi thực hiện Giao dịch Trực tuyến để xác thực Khách hàng.

“Chứng từ Điện tử” là các thông điệp dữ liệu về hoạt động nghiệp vụ chứng khoán được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử trong hoạt động giao dịch chứng khoán và các dịch vụ tiện ích hỗ trợ Giao dịch Trực tuyến.

“Phiếu lệnh Điện tử” là các thông điệp dữ liệu ghi lại những dữ liệu Khách hàng đã đặt lệnh giao dịch qua hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến do MBKE cung cấp tại một thời điểm nhất định mà chỉ có Khách hàng truy cập được vào hệ thống đó thông qua xác thực truy cập và đặt lệnh.

“Sự kiện bất khả kháng” có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào sau đây, mà làm cho bất kỳ Bên nào hoặc các Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này, như là sự ngăn cấm hay hành động của Chính phủ hoặc cơ quan công quyền, bạo loạn, chiến tranh, chiến sự, bạo động, đình công, tranh chấp lao động và các ngưng trệ công việc khác, các tiện ích công cộng bị ngừng hoạt động hoặc bị cản trở, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần hoặc thiên tai khác, và các sự kiện khác vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của các Bên.

 

NHỮNG RỦI RO PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

-       Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến.

-       MBKE không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ trường hợp nào sau đây:

1.      Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện ngoài ý muốn của Khách hàng vì lý do Khách hàng chưa hiểu rõ nội dung, cách thức sử dụng các hình thức giao dịch mà Khách hàng đã đăng ký và được MBKE chấp thuận.

2.      Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến.

3.      Khi sử dụng giao dịch trực tuyến Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng truy cập vào Internet hoặc các thiết bị điện tử khác có thể bị gián đoạn, mất đường truyền, và chậm trễ trong việc truyền do việc tắc nghẽn đường truyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác và/hoặc bên cung cấp dịch vụ của MBKE trong việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến hoặc vì lý do khác không thể dự báo trước và các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của MBKE và do vậy có thể dẫn đến các chậm trễ trong việc thực hiện lệnh. Ngoài ra, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng thông tin và dữ liệu cá nhân có thể bị bên thứ ba truy cập bất hợp pháp. Vì vậy Khách hàng mặc nhiên chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan tới Giao dịch trực tuyến.

4.      MBKE thực hiện chậm trễ hoặc không thực hiện được trách nhiệm của MBKE theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hoặc bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của MBKE hoặc do hậu quả của sự gian lận, giả mạo của bất kỳ bên thứ ba nào.

5.      Khách hàng để mất, lộ Tên Đăng nhập, Mật khẩu, PIN và/hoặc các yếu tố định danh khác cho bất kỳ bên nào (kể cả nhân viên của MBKE) dẫn đến việc người khác dùng thông tin này thực hiện Giao dịch Trực tuyến.Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch. Bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu giao dịch hoặc các yếu tố định danh khác do MBKE cung cấp cho Khách hàng đều được coi là Khách hàng truy cập/giao dịch. Trường hợp phát hiện Mật khẩu bị lộ, Khách hàng vui lòng thay đổi lại Mật khẩu mới hoặc liên hệ với MBKE để được giúp đỡ.

6.      Trong khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể không hợp lệ, bị treo, ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu.

7.      Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể bị lỗi hoặc sai lệch.

8.      Những rủi ro có thể xảy ra của các phương thức xác thực lệnh đặt lệnh cho nhà đầu tư.

9.      Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm lẫn, không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra.

10.  Các máy tính và/ hoặc thiết bị di động của Khách hàng bị virus có thể làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính.

11.  Xảy ra sự kiện bất khả kháng. Khách hàng cần phải thông báo với MBKE trong vòng không quá một (01) giờ kể từ khi Khách hàng nhận thấy có những tình trạng sau :

* Thất lạc hoặc bị đánh cắp tên sử dụng, mật khẩu hoặc số tài khoản.

* Mọi sự chiếm dụng một cách bất hợp pháp tên truy cập, mật khẩu hoặc số tài khoản.

* Mọi sự chiếm dụng một cách bất hợp pháp việc sử dụng các Dịch vụ hoặc bất cứ những gì được MBKE cung cấp.

* Bất kỳ sự cố nào mà Khách hàng không nhận được lời nhắn từ Dịch vụ mà qua đó giao dịch của Khách hàng đã được nhận và/hoặc được thực hiện

* Bất kỳ sự xác nhận nào liên quan đến lệnh đặt mà lệnh đó Khách hàng không đặt, hoặc những báo cáo, thông tin không đúng hay mâu thuẫn nào tương tự.

* Máy tính hoặc thiết bị di động gặp sự cố virus, gián đoạn đang ảnh hưởng đến giao dịch của Khách hàng để MBKE có biện pháp hỗ trợ Khách hàng tốt nhất.

 

CAM KẾT CỦA MBKE

 1. MBKE cam kết cung cấp Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến và các tiện ích cho Khách hàng theo đúng tiêu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 2. MBKE cam kết đem lại cho Quý Khách hàng dịch vụ tốt nhất giảm thiếu tối đa rủi ro có thể gặp ở vấn đề kỹ thuật.
 3. Thông báo kịp thời cho Khách hàng các sự kiện ngưng, tạm ngưng, thay đổi, chỉnh sửa liên quan đến dịch vụ Giao dịch trực tuyến.
 4. Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường hoặc không hợp lệ, MBKE có quyền từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra trước khi thực hiện.

------------------------------***---------------------------

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Giao dịch trực tuyến

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Ext: 2
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015