Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 17.70
ACE 25.20 0.00%
ACS 15.50 0.00%
AMS 6.10 -14.08%
ASD 1.60 0.00%
B82 1.10 0.00%
BCC 6.70 0.00%
BCE 6.13 -0.81%
BDT 11.50 0.00%
BHC 2.10 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 37.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 59.70 -3.40%
BT6 5.30 0.00%
BTC 60.00 0.00%
BTD 14.80 -5.73%
BTS 5.30 0.00%
BXH 11.40 0.00%
C32 26.05 +0.19%
C36 13.70 0.00%
C47 9.44 -0.11%
C69 5.20 0.00%
C71 10.50 0.00%
C92 11.00 0.00%
CC1 12.00 0.00%
CC4 8.00 +12.68%
CCH 5.00 +13.64%
CCI 14.90 -0.33%
CCM 29.50 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 17.10 +0.59%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 18.90 -0.53%
CEG 8.00 0.00%
CEN 19.00 +14.46%
CEO 14.00 0.00%
CH5 20.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.60 0.00%
CID 2.10 0.00%
CIG 2.65 +6.85%
CII 26.40 +0.38%
CIP 6.00 0.00%
CLH 17.00 0.00%
CMS 3.60 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 3.00 0.00%
CQT 3.00 0.00%
CSC 23.40 0.00%
CT3 6.00 0.00%
CT6 5.20 0.00%
CTD 150.00 -0.79%
CTI 28.10 -2.09%
CTN 0.60 0.00%
CTR 25.50 -2.67%
CTX 27.50 0.00%
CVT 29.50 -6.05%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.90 0.00%
D2D 68.00 -2.16%
DAC 13.00 0.00%
DAG 8.95 -0.56%
DC1 11.40 0.00%
DC2 7.50 0.00%
DC4 10.70 0.00%
DCF 8.00 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 17.50 0.00%
DHA 28.90 0.00%
DID 3.90 0.00%
DIG 17.40 -6.45%
DIH 13.10 0.00%
DL1 37.00 0.00%
DND 17.00 -5.56%
DNP 21.50 0.00%
DOC 11.00 +3.77%
DPG 48.50 -3.96%
DPS 1.10 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 15.00 +2.74%
DXV 3.80 0.00%
G36 5.00 +13.64%
GKM 12.50 0.00%
GMX 24.20 0.00%
GND 21.60 -14.96%
GTH 4.60 +12.20%
GTN 9.13 -2.87%
H11 5.90 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 7.00 -2.78%
HBC 25.95 -6.82%
HC3 26.60 +0.38%
HCC 16.90 0.00%
HCI 3.40 0.00%
HEC 18.00 0.00%
HEJ 14.20 0.00%
HHG 4.70 0.00%
HID 2.84 -6.58%
HLG 9.90 0.00%
HLY 15.50 0.00%
HMS 31.90 -2.15%
HOM 4.10 0.00%
HPM 11.80 0.00%
HT1 12.00 -2.44%
HTC 25.00 0.00%
HU1 9.30
HU3 12.30 -3.91%
HU4 10.30 0.00%
HVX 3.98 +6.99%
I10 0.80 0.00%
ICC 40.00 0.00%
ICG 6.70 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 36.00 0.00%
IDV 29.50 0.00%
IJC 9.13 -3.89%
ITQ 3.30 0.00%
KDM 5.00 0.00%
KSB 36.35 -0.41%
KTT 7.90 0.00%
L10 16.60 -6.21%
L12 6.30 0.00%
L14 44.50 0.00%
L18 9.00 0.00%
L45 2.40 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 31.60 +2.27%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.31 0.00%
LCS 3.70 0.00%
LHC 48.90 0.00%
LIC 5.30 0.00%
LIG 4.10 0.00%
LM8 24.85 +2.69%
LMI 11.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.10 0.00%
MBG 2.50 0.00%
MCC 14.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.60 0.00%
MCT 18.60 0.00%
MDG 11.90 0.00%
MEC 2.50 0.00%
MST 3.60 0.00%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.10 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 4.98 0.00%
NDX 14.50 0.00%
NHA 9.40 0.00%
NHC 39.00 0.00%
NKG 15.90 -4.79%
NMK 8.80 +14.29%
NNC 50.80 -2.50%
NTB 0.40 0.00%
NTP 48.40 0.00%
PCC 17.00 0.00%
PCM 4.00 0.00%
PEC 7.10 0.00%
PHC 16.20 0.00%
PNT 7.50 +8.70%
PPG 0.90 0.00%
PTC 6.39 0.00%
PTD 15.50 0.00%
PTE 2.70 0.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.10 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.44 -0.41%
PXL 2.50 0.00%
PXM 0.40 0.00%
PXS 5.13 -6.73%
PXT 2.10 -6.67%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.70 0.00%
RCC 15.30 0.00%
RCD 18.00 0.00%
REE 31.40 -0.32%
ROS 51.20 -6.91%
S12 0.70 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 21.80 0.00%
S72 6.50 0.00%
S74 4.40 0.00%
S96 0.70 0.00%
S99 5.50 0.00%
SAV 8.70 0.00%
SBA 14.70 0.00%
SC5 29.30 0.00%
SCC 1.50 0.00%
SCI 6.70 0.00%
SCJ 2.90 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.10 0.00%
SD3 3.20 0.00%
SD4 8.50 0.00%
SD5 8.00 0.00%
SD6 5.40 0.00%
SD8 0.30 0.00%
SD9 7.60 0.00%
SDA 2.60 0.00%
SDB 1.10 0.00%
SDC 13.90 0.00%
SDE 1.60 0.00%
SDG 31.00 0.00%
SDJ 9.20 0.00%
SDN 30.30 0.00%
SDP 1.80 0.00%
SDT 6.50 0.00%
SDU 10.20 0.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.79 -3.00%
SHP 22.00 -6.38%
SIC 11.50 0.00%
SII 18.35 -5.66%
SJC 6.50 0.00%
SJE 26.00 0.00%
SJG 8.60 0.00%
SJM 0.70 0.00%
SJS 20.75 -6.95%
STL 1.30 0.00%
STV 10.50 0.00%
SVN 2.30 0.00%
TA6 7.10 0.00%
TA9 12.20 0.00%
TBT 2.00 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 2.80 0.00%
TCR 2.66 -0.75%
TEC 7.00 0.00%
TGG 14.50 -0.34%
THG 32.90 -3.52%
TKC 26.40 0.00%
TLD 13.20 +2.33%
TLT 9.50 -13.64%
TMW 11.60 0.00%
TNB 6.80 0.00%
TNI 7.60 +4.83%
TNM 5.40 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTC 16.20 0.00%
TTL 7.80 0.00%
TTZ 8.40 0.00%
TV2 100.00 0.00%
TV3 50.30 0.00%
TV4 18.80 0.00%
TVA 16.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.50 0.00%
UDC 3.30 0.00%
UIC 24.35 -2.21%
USC 8.70 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 14.90 0.00%
V15 0.20 0.00%
V21 14.40 0.00%
VC1 13.40 0.00%
VC2 13.50 0.00%
VC3 18.60 0.00%
VC5 1.10 0.00%
VC6 8.10 0.00%
VC7 14.70 0.00%
VC9 13.00 0.00%
VCC 12.30 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 17.20 0.00%
VCS 93.60 0.00%
VCT 9.00 0.00%
VE1 14.50 0.00%
VE2 11.50 0.00%
VE3 10.90 0.00%
VE9 4.40 0.00%
VES 1.20 0.00%
VGC 23.20 0.00%
VGV 10.00 0.00%
VHL 42.20 0.00%
VIT 12.90 0.00%
VLB 25.10 -12.54%
VNE 6.48 +0.93%
VTS 13.00 0.00%
VTV 15.00 0.00%
VVN 4.50 0.00%
VXB 15.20 0.00%
X18 3.70 0.00%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

CKG: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

VSD- 14/06/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang Mã chứng khoán: CKG Mã ISIN: VN000000CKG6 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm