Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 17.70
ACE 25.20 0.00%
ACS 15.50 0.00%
AMS 6.10 -14.08%
ASD 1.60 0.00%
B82 1.10 0.00%
BCC 6.70 0.00%
BCE 6.13 -0.81%
BDT 11.50 0.00%
BHC 2.10 0.00%
BHV 4.60 0.00%
BMF 37.00 0.00%
BMN 7.40 0.00%
BMP 59.70 -3.40%
BT6 5.30 0.00%
BTC 60.00 0.00%
BTD 14.80 -5.73%
BTS 5.30 0.00%
BXH 11.40 0.00%
C32 26.05 +0.19%
C36 13.70 0.00%
C47 9.44 -0.11%
C69 5.20 0.00%
C71 10.50 0.00%
C92 11.00 0.00%
CC1 12.00 0.00%
CC4 8.00 +12.68%
CCH 5.00 +13.64%
CCI 14.90 -0.33%
CCM 29.50 0.00%
CCV 37.00 0.00%
CDC 17.10 +0.59%
CDR 12.30 0.00%
CE1 7.50 0.00%
CEE 18.90 -0.53%
CEG 8.00 0.00%
CEN 19.00 +14.46%
CEO 14.00 0.00%
CH5 20.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.60 0.00%
CID 2.10 0.00%
CIG 2.65 +6.85%
CII 26.40 +0.38%
CIP 6.00 0.00%
CLH 17.00 0.00%
CMS 3.60 0.00%
CNN 14.00 0.00%
CNT 3.00 0.00%
CQT 3.00 0.00%
CSC 23.40 0.00%
CT3 6.00 0.00%
CT6 5.20 0.00%
CTD 150.00 -0.79%
CTI 28.10 -2.09%
CTN 0.60 0.00%
CTR 25.50 -2.67%
CTX 27.50 0.00%
CVT 29.50 -6.05%
CX8 9.50 0.00%
CYC 1.90 0.00%
D2D 68.00 -2.16%
DAC 13.00 0.00%
DAG 8.95 -0.56%
DC1 11.40 0.00%
DC2 7.50 0.00%
DC4 10.70 0.00%
DCF 8.00 0.00%
DCT 1.20 0.00%
DGT 17.50 0.00%
DHA 28.90 0.00%
DID 3.90 0.00%
DIG 17.40 -6.45%
DIH 13.10 0.00%
DL1 37.00 0.00%
DND 17.00 -5.56%
DNP 21.50 0.00%
DOC 11.00 +3.77%
DPG 48.50 -3.96%
DPS 1.10 0.00%
DSG 10.00 0.00%
DTV 15.00 +2.74%
DXV 3.80 0.00%
G36 5.00 +13.64%
GKM 12.50 0.00%
GMX 24.20 0.00%
GND 21.60 -14.96%
GTH 4.60 +12.20%
GTN 9.13 -2.87%
H11 5.90 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 11.80 0.00%
HAS 7.00 -2.78%
HBC 25.95 -6.82%
HC3 26.60 +0.38%
HCC 16.90 0.00%
HCI 3.40 0.00%
HEC 18.00 0.00%
HEJ 14.20 0.00%
HHG 4.70 0.00%
HID 2.84 -6.58%
HLG 9.90 0.00%
HLY 15.50 0.00%
HMS 31.90 -2.15%
HOM 4.10 0.00%
HPM 11.80 0.00%
HT1 12.00 -2.44%
HTC 25.00 0.00%
HU1 9.30
HU3 12.30 -3.91%
HU4 10.30 0.00%
HVX 3.98 +6.99%
I10 0.80 0.00%
ICC 40.00 0.00%
ICG 6.70 0.00%
ICI 9.00 0.00%
ICN 36.00 0.00%
IDV 29.50 0.00%
IJC 9.13 -3.89%
ITQ 3.30 0.00%
KDM 5.00 0.00%
KSB 36.35 -0.41%
KTT 7.90 0.00%
L10 16.60 -6.21%
L12 6.30 0.00%
L14 44.50 0.00%
L18 9.00 0.00%
L45 2.40 0.00%
LAI 9.30 0.00%
LBM 31.60 +2.27%
LCC 3.10 0.00%
LCG 9.31 0.00%
LCS 3.70 0.00%
LHC 48.90 0.00%
LIC 5.30 0.00%
LIG 4.10 0.00%
LM8 24.85 +2.69%
LMI 11.00 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.10 0.00%
MBG 2.50 0.00%
MCC 14.50 0.00%
MCI 5.30 0.00%
MCO 1.60 0.00%
MCT 18.60 0.00%
MDG 11.90 0.00%
MEC 2.50 0.00%
MST 3.60 0.00%
MTS 15.70 0.00%
MVC 10.10 0.00%
NAC 6.00 0.00%
NAV 4.98 0.00%
NDX 14.50 0.00%
NHA 9.40 0.00%
NHC 39.00 0.00%
NKG 15.90 -4.79%
NMK 8.80 +14.29%
NNC 50.80 -2.50%
NTB 0.40 0.00%
NTP 48.40 0.00%
PCC 17.00 0.00%
PCM 4.00 0.00%
PEC 7.10 0.00%
PHC 16.20 0.00%
PNT 7.50 +8.70%
PPG 0.90 0.00%
PTC 6.39 0.00%
PTD 15.50 0.00%
PTE 2.70 0.00%
PTO 7.80 0.00%
PVA 0.60 0.00%
PVV 1.10 0.00%
PX1 10.00 0.00%
PXI 2.44 -0.41%
PXL 2.50 0.00%
PXM 0.40 0.00%
PXS 5.13 -6.73%
PXT 2.10 -6.67%
QLD 10.00 0.00%
QNC 4.70 0.00%
RCC 15.30 0.00%
RCD 18.00 0.00%
REE 31.40 -0.32%
ROS 51.20 -6.91%
S12 0.70 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 21.80 0.00%
S72 6.50 0.00%
S74 4.40 0.00%
S96 0.70 0.00%
S99 5.50 0.00%
SAV 8.70 0.00%
SBA 14.70 0.00%
SC5 29.30 0.00%
SCC 1.50 0.00%
SCI 6.70 0.00%
SCJ 2.90 0.00%
SD1 2.00 0.00%
SD2 5.10 0.00%
SD3 3.20 0.00%
SD4 8.50 0.00%
SD5 8.00 0.00%
SD6 5.40 0.00%
SD8 0.30 0.00%
SD9 7.60 0.00%
SDA 2.60 0.00%
SDB 1.10 0.00%
SDC 13.90 0.00%
SDE 1.60 0.00%
SDG 31.00 0.00%
SDJ 9.20 0.00%
SDN 30.30 0.00%
SDP 1.80 0.00%
SDT 6.50 0.00%
SDU 10.20 0.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SHI 6.79 -3.00%
SHP 22.00 -6.38%
SIC 11.50 0.00%
SII 18.35 -5.66%
SJC 6.50 0.00%
SJE 26.00 0.00%
SJG 8.60 0.00%
SJM 0.70 0.00%
SJS 20.75 -6.95%
STL 1.30 0.00%
STV 10.50 0.00%
SVN 2.30 0.00%
TA6 7.10 0.00%
TA9 12.20 0.00%
TBT 2.00 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 2.80 0.00%
TCR 2.66 -0.75%
TEC 7.00 0.00%
TGG 14.50 -0.34%
THG 32.90 -3.52%
TKC 26.40 0.00%
TLD 13.20 +2.33%
TLT 9.50 -13.64%
TMW 11.60 0.00%
TNB 6.80 0.00%
TNI 7.60 +4.83%
TNM 5.40 0.00%
TRT 9.00 0.00%
TTC 16.20 0.00%
TTL 7.80 0.00%
TTZ 8.40 0.00%
TV2 100.00 0.00%
TV3 50.30 0.00%
TV4 18.80 0.00%
TVA 16.00 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.50 0.00%
UDC 3.30 0.00%
UIC 24.35 -2.21%
USC 8.70 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 14.90 0.00%
V15 0.20 0.00%
V21 14.40 0.00%
VC1 13.40 0.00%
VC2 13.50 0.00%
VC3 18.60 0.00%
VC5 1.10 0.00%
VC6 8.10 0.00%
VC7 14.70 0.00%
VC9 13.00 0.00%
VCC 12.30 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 17.20 0.00%
VCS 93.60 0.00%
VCT 9.00 0.00%
VE1 14.50 0.00%
VE2 11.50 0.00%
VE3 10.90 0.00%
VE9 4.40 0.00%
VES 1.20 0.00%
VGC 23.20 0.00%
VGV 10.00 0.00%
VHL 42.20 0.00%
VIT 12.90 0.00%
VLB 25.10 -12.54%
VNE 6.48 +0.93%
VTS 13.00 0.00%
VTV 15.00 0.00%
VVN 4.50 0.00%
VXB 15.20 0.00%
X18 3.70 0.00%
XLV 12.00 0.00%
XMD 4.10 0.00%

HC3: Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

VSD- 14/06/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng Mã chứng khoán: HC3 Mã ISIN: VN000000HC37 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm