Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 21.50 0.00%
BCC 6.60 -1.49%
BCE 6.10 -0.49%
BMP 48.20 +0.21%
BTS 5.30 0.00%
BXH 12.10 0.00%
C32 26.00 +1.56%
C47 15.80 0.00%
C69 4.90 0.00%
C92 6.90 0.00%
CCI 12.20 0.00%
CDC 14.60 -2.67%
CEE 16.65 -0.30%
CEO 13.10 -0.76%
CIG 3.38 +5.96%
CII 22.65 -4.43%
CLH 20.30 0.00%
CMS 5.50 0.00%
CSC 16.20 0.00%
CT6 4.10 0.00%
CTD 143.00 -4.28%
CTI 25.30 +1.20%
CTX 20.90 0.00%
CVT 20.65 +3.77%
CX8 10.00 +5.26%
D2D 69.70 -0.14%
DAG 7.79 +1.43%
DC2 7.40 0.00%
DC4 11.00 0.00%
DHA 30.80 +0.98%
DID 3.30 0.00%
DIG 16.10 -0.62%
DIH 26.00 0.00%
DL1 34.70 0.00%
DNP 13.90 0.00%
DPG 46.80 +0.21%
DPS 0.50 -16.67%
DXV 3.45 -5.48%
GKM 14.80 -1.33%
GMX 23.00 0.00%
GTN 10.75 +3.37%
HAS 8.75 -5.91%
HBC 16.25 -1.52%
HCC 14.00 -4.11%
HHG 1.60 -5.88%
HID 2.56 -3.76%
HLG 8.40 +6.87%
HLY 17.40 0.00%
HOM 3.30 +3.12%
HPM 11.90 0.00%
HT1 15.15 +0.33%
HTC 25.00 -1.96%
HU1 10.85 0.00%
HU3 10.50 0.00%
HVX 4.22 0.00%
ICG 10.70 -0.93%
IDV 28.20 -0.35%
IJC 7.92 -1.37%
ITQ 2.90 -3.33%
KDM 3.60 0.00%
KSB 24.80 +0.20%
KTT 2.70 0.00%
L10 20.90 +6.63%
L14 35.80 -1.92%
L18 8.50 0.00%
LBM 29.50 -1.67%
LCG 8.72 -5.42%
LCS 3.10 +3.33%
LHC 62.50 0.00%
LIG 3.80 -2.56%
LM8 25.00 +2.46%
LMH 10.00 -0.99%
LUT 4.60 +6.98%
MBG 4.00 -2.44%
MCC 13.00 0.00%
MCO 1.60 0.00%
MDG 12.70 -1.55%
MEC 2.50 0.00%
MST 5.00 -1.96%
NAV 7.88 -0.13%
NDX 13.00 0.00%
NHA 7.00 -1.41%
NHC 33.00 0.00%
NKG 6.43 -1.08%
NNC 50.00 +1.63%
NTP 41.00 0.00%
PHC 12.30 -0.40%
PTC 6.18 0.00%
PTD 18.00 0.00%
PVV 0.50 0.00%
PXI 2.69 +0.37%
PXS 4.35 -6.45%
PXT 1.46 0.00%
QNC 3.90 0.00%
REE 32.40 -0.92%
ROS 35.25 -0.28%
S55 24.00 0.00%
S74 4.50 0.00%
S99 7.00 +1.45%
SAV 8.65 -1.59%
SBA 13.90 -0.71%
SC5 22.70 -6.97%
SCI 6.20 0.00%
SCJ 5.50 0.00%
SD2 5.70 0.00%
SD4 7.80 0.00%
SD5 5.80 0.00%
SD6 4.20 0.00%
SD9 6.40 0.00%
SDA 5.60 0.00%
SDC 15.00 0.00%
SDE 1.50 0.00%
SDG 22.50 +6.13%
SDN 44.20 +1.84%
SDP 1.60 0.00%
SDT 5.20 0.00%
SDU 12.20 +9.91%
SHI 6.80 +1.49%
SHP 22.50 0.00%
SIC 12.00 0.00%
SII 18.65 -6.75%
SJC 2.70 0.00%
SJE 22.50 0.00%
SJS 21.10 +0.48%
SVN 1.10 0.00%
SZC 11.20 -5.88%
TA9 8.00 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCR 2.47 0.00%
TGG 2.60 0.00%
THG 34.40 +1.47%
TKC 29.00 0.00%
TLD 7.00 -1.13%
TNI 9.25 0.00%
TTB 22.85 -2.14%
TTC 14.50 -9.38%
TTL 12.40 0.00%
TTZ 8.00 0.00%
TV2 120.80 +3.96%
TV3 41.00 +7.89%
TV4 16.30 0.00%
TXM 8.40 0.00%
UDC 4.60 +4.55%
UIC 27.50 -6.30%
V12 11.40 0.00%
V21 11.90 -9.85%
VC1 13.00 0.00%
VC2 12.50 0.00%
VC3 22.30 -0.89%
VC6 7.60 0.00%
VC7 9.20 0.00%
VC9 13.20 0.00%
VCC 10.20 -2.86%
VCG 22.40 +2.75%
VCS 62.10 -1.43%
VE1 9.10 +9.64%
VE2 11.90 0.00%
VE3 9.50 0.00%
VE9 2.70 +8.00%
VGC 19.20 -1.03%
VHL 26.40 -5.71%
VIT 13.30 +0.76%
VNE 3.70 -0.54%
VTS 14.50 0.00%
VTV 10.30 -1.90%
VXB 13.20 0.00%

C36: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 14/06/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 Mã chứng khoán: C36 Mã ISIN: VN000000C366 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm