Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACC 18.80 +2.73%
BCC 6.50 -4.41%
BCE 5.50 +0.92%
BMP 57.60 -2.37%
BTS 5.80 -1.69%
BXH 8.60 0.00%
C32 29.50 -1.67%
C47 20.05 -0.25%
C69 5.20 0.00%
C92 5.90 0.00%
CCI 11.85 0.00%
CDC 16.20 -3.57%
CEE 16.00 -1.23%
CEO 13.10 +0.77%
CIG 4.15 -0.95%
CII 24.65 -2.38%
CLH 14.10 0.00%
CMS 4.70 -2.08%
CSC 35.20 -9.74%
CT6 4.50 0.00%
CTD 147.00 -3.23%
CTI 25.75 -1.90%
CTX 29.00 0.00%
CVT 23.60 -4.45%
CX8 10.00 0.00%
D2D 68.00 0.00%
DAG 7.05 -1.26%
DC2 9.00 +9.76%
DC4 11.00 0.00%
DHA 28.35 +0.18%
DID 3.90 0.00%
DIG 15.20 -0.98%
DIH 12.90 -9.79%
DL1 33.20 +0.30%
DNP 13.80 -2.82%
DPG 48.00 -3.90%
DPS 0.70 0.00%
DXV 3.90 0.00%
GKM 14.50 -0.68%
GMX 24.00 0.00%
GTN 10.60 -1.40%
HAS 8.00 -6.54%
HBC 23.00 -4.56%
HCC 14.00 +5.26%
HHG 1.90 -9.52%
HID 3.03 -6.77%
HLG 8.99 -0.11%
HLY 14.00 0.00%
HOM 3.50 -2.78%
HPM 12.10 0.00%
HT1 12.10 -3.97%
HTC 25.60 0.00%
HU1 10.20 0.00%
HU3 9.60 0.00%
HVX 3.80 0.00%
ICG 8.00 +1.27%
IDV 28.50 -2.73%
IJC 8.10 -1.82%
ITQ 4.30 -2.27%
KDM 3.30 -5.71%
KSB 30.80 -2.53%
KTT 5.60 0.00%
L10 25.00 0.00%
L14 42.10 -9.85%
L18 8.80 0.00%
LBM 31.00 0.00%
LCG 9.10 +1.00%
LCS 2.70 -10.00%
LHC 63.20 -0.47%
LIG 4.00 +2.56%
LM8 26.70 0.00%
LMH 11.40 0.00%
LUT 2.50 0.00%
MBG 5.10 0.00%
MCC 10.10 +1.00%
MCO 1.40 -6.67%
MDG 10.05 -6.94%
MEC 2.60 -3.70%
MST 4.90 -2.00%
NAV 6.70 +6.52%
NDX 13.20 0.00%
NHA 8.60 +3.61%
NHC 36.00 +4.35%
NKG 12.35 -5.00%
NNC 50.20 -1.38%
NTP 45.00 -0.66%
PHC 15.25 -2.87%
PTC 6.15 -0.81%
PTD 15.50 +6.90%
PVV 0.70 0.00%
PXI 2.41 -3.60%
PXS 5.28 -1.49%
PXT 2.14 -6.96%
QNC 3.30 0.00%
REE 33.20 -2.35%
ROS 37.95 -1.56%
S55 26.50 0.00%
S74 4.50 0.00%
S99 5.50 -3.51%
SAV 8.84 -4.95%
SBA 13.90 -1.42%
SC5 28.75 -6.96%
SCI 6.60 +10.00%
SCJ 2.90 0.00%
SD2 5.20 -3.70%
SD4 7.10 -5.33%
SD5 7.40 +8.82%
SD6 4.70 -4.08%
SD9 6.90 -1.43%
SDA 2.70 0.00%
SDC 13.50 0.00%
SDE 1.50 0.00%
SDG 27.90 +7.72%
SDN 49.10 0.00%
SDP 1.60 0.00%
SDT 6.00 0.00%
SDU 9.50 -2.06%
SHI 6.40 -0.47%
SHP 22.60 0.00%
SIC 12.20 0.00%
SII 19.70 +1.55%
SJC 2.10 -8.70%
SJE 27.00 0.00%
SJS 16.40 -0.61%
SVN 1.10 0.00%
TA9 8.70 -7.45%
TBX 9.00 0.00%
TCR 2.49 0.00%
TGG 9.50 -5.00%
THG 27.70 0.00%
TKC 32.90 +1.23%
TLD 7.88 +5.07%
TNI 8.90 0.00%
TTB 20.65 -0.24%
TTC 18.20 +5.20%
TTL 6.00 0.00%
TTZ 8.10 +9.46%
TV2 131.00 -1.36%
TV3 36.00 -8.40%
TV4 18.00 -4.26%
TXM 14.50 0.00%
UDC 4.40 -2.65%
UIC 28.55 0.00%
V12 11.10 0.00%
V21 21.30 0.00%
VC1 13.00 0.00%
VC2 12.50 0.00%
VC3 18.30 0.00%
VC6 7.50 -3.85%
VC7 9.90 +1.02%
VC9 9.90 -9.17%
VCC 10.00 -9.09%
VCG 18.50 -1.07%
VCS 73.80 -3.53%
VE1 10.50 -9.48%
VE2 11.50 0.00%
VE3 10.50 -6.25%
VE9 3.70 0.00%
VGC 15.90 -3.64%
VHL 32.50 0.00%
VIT 10.70 -8.55%
VNE 5.45 -0.73%
VTS 17.00 +3.66%
VTV 10.10 -3.81%
VXB 12.00 -2.44%

C36: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

VSD- 14/06/2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 Mã chứng khoán: C36 Mã ISIN: VN000000C366 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm