Mã liên quan
Giá
Thay đổi
AC4 11.80 0.00%
API 17.60 -2.22%
APS 3.40 +3.03%
ART 8.30 +3.75%
BCG 5.98 -0.17%
BED 33.00 0.00%
BSI 12.60 +3.28%
BVS 17.00 +6.25%
CKV 22.00 0.00%
CMT 10.15 +1.50%
CTC 4.20 0.00%
CTS 11.40 +2.70%
CVN 7.50 -5.06%
DIC 5.40 0.00%
DRH 16.50 +1.85%
DSC 83.00 -4.16%
EVG 4.85 0.00%
FDC 18.65 -0.27%
FIT 4.56 +0.88%
FSC 11.20 0.00%
FTM 16.30 +5.16%
FTS 13.20 -1.12%
FUCTVGF1 12.05 +6.64%
FUCVREIT 9.00 +5.88%
HAC 3.00 -3.23%
HBS 2.20 0.00%
HCM 62.30 +3.83%
HFT 32.70 0.00%
IBC 26.90 +0.56%
IDJ 2.50 -3.85%
INC 7.10 0.00%
IVS 11.50 -7.26%
KBC 12.25 +0.82%
KDH 31.25 +1.13%
KHB 0.80 0.00%
KLB 10.50 0.00%
KLF 1.90 0.00%
LPB 11.70 +3.54%
MSN 81.00 +1.25%
NLG 28.85 0.00%
ORS 2.40 +4.35%
PFL 0.90 0.00%
PSI 3.50 -2.78%
QTC 17.50 0.00%
SBS 1.80 0.00%
SCL 2.70 +8.00%
SDD 1.80 +5.88%
SEB 54.00 0.00%
SHS 14.70 +4.26%
SJF 18.90 +6.78%
SSI 31.50 +1.61%
TCH 22.60 +1.57%
TMX 8.10 -8.99%
TNT 1.81 -2.16%
TPB 27.40 +1.11%
TVB 24.10 -4.37%
TVC 10.90 +0.93%
TVS 13.35 +5.95%
VCI 83.40 +0.72%
VDS 9.30 +3.33%
VHG 1.32 -0.75%
VIG 1.80 0.00%
VIX 6.10 +3.39%
VND 19.20 +3.23%
VRC 17.70 +2.91%
VTJ 6.00 0.00%
WCS 132.50 0.00%
WSS 3.00 0.00%

TPB: Bổ sung nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

VSD- 14/12/2017

Căn cứ công văn số 56/2016/TPB.HĐQT ngày 08/12/2017 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc bổ sung nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của TPB tại Thông báo số 2999/TB-VSD ngày 16/11/2017 của VSD (ngày đăng ký cuối cùng 24/11/2017) như sau: “Thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông để tạm ứng/chia cổ tức năm 2017 tại ngày 31/12/2017 trên mức vốn Điều lệ hiện có. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng/chia cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác”. Đề nghị các Thành viên thông báo nội dung trên đến các nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu TPB tại Thành viên biết.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm