Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 17/01/2020 16/01/2020 15/01/2020 14/01/2020 13/01/2020 10/01/2020
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 25,130,439  24,715,724  24,732,315  22,945,908  26,781,108  36,583,623 
Thỏa thuận: 4,131,539  1,693,859  5,900,902  2,505,874  3,076,480  4,309,561 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 29,261,978  26,409,583  30,633,217  25,451,782  29,857,588  40,893,184 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 129,210  194,811  102,800  346,100  99,638  420,460 
Thỏa thuận:
Bán 267,090  625,454  179,742  356,100  300,852  271,081 
Thỏa thuận: 200,000 
Chênh lệch -137,880  -630,643  -76,942  -10,000  -201,214  149,379 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua 8,006  9,081  8,211  8,244  8,607  10,350 
Tổng lệnh bán 8,638  9,274  8,538  8,560  8,847  10,006 
Chênh lệch -632  -193  -327  -316  -240  344 
Khối lượng đặt mua 48,172,206  51,976,537  49,965,432  44,692,409  50,034,803  60,557,553 
Khối lượng đặt bán 53,576,208  50,279,765  49,584,007  46,716,161  53,683,988  - 59,595,509 
Chênh lệch -5,404,002  1,696,772  381,425  -2,023,752  -3,649,185  962,044 
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm