Thị trường
0.00 0.00 (0.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   107.46 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 30,658,488 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 348.52 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 12/07/2019 11/07/2019 10/07/2019 09/07/2019 08/07/2019 05/07/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 28,995,573  27,305,847  28,824,826  22,642,422  16,287,405  23,401,375 
Thỏa thuận: 3,046,086  3,466,660  6,516,830  3,415,322  1,503,031  7,126,167 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 32,041,659  30,772,507  35,341,656  26,057,744  17,790,436  30,527,542 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 1,108,310  1,624,700  1,668,000  407,826  116,500  417,000 
Thỏa thuận: 150,000 
Bán 1,772,465  516,210  701,787  83,300  112,000  236,858 
Thỏa thuận: 60  150,000 
Chênh lệch -664,155  1,108,490  966,213  324,466  4,500  180,142 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua 12,859  11,195  11,051  10,879  9,433  8,883 
Tổng lệnh bán 12,640  12,076  11,748  10,396  9,737  10,714 
Chênh lệch 219  -881  -697  483  -304  -1,831 
Khối lượng đặt mua 55,649,514  54,225,131  49,940,003  45,606,062  36,345,587  45,177,399 
Khối lượng đặt bán 61,740,384  52,058,027  60,206,314  48,409,220  44,083,382  - 54,635,882 
Chênh lệch -6,090,870  2,167,104  -10,266,311  -2,803,158  -7,737,795  -9,458,483 
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm