Dữ liệu thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 28/04/2020 27/04/2020 24/04/2020 23/04/2020 22/04/2020 21/04/2020
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 41,559,355  41,356,408  43,882,594  54,764,319  49,673,859  77,613,248 
Thỏa thuận: 1,047,000  3,532,202  420,356  7,632,460  5,388,262  4,426,107 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 42,606,355  44,888,610  44,302,950  62,396,779  55,062,121  82,039,355 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 209,420  248,077  219,910  1,349,465  480,000  188,258 
Thỏa thuận: 128,900 
Bán 1,433,806  1,358,062  2,521,927  1,841,800  983,522  5,396,126 
Thỏa thuận: 128,900 
Chênh lệch -1,224,386  -1,109,985  -2,302,017  -492,335  -503,522  -5,207,868 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua 14,660  15,203  15,126  15,701  17,124  20,549 
Tổng lệnh bán 12,356  12,787  13,043  13,643  12,294  17,012 
Chênh lệch 2,304  2,416  2,083  2,058  4,830  3,537 
Khối lượng đặt mua 89,839,200  76,467,584  87,129,749  88,604,981  93,318,791  104,877,100 
Khối lượng đặt bán 77,056,442  75,047,279  77,232,385  94,422,051  81,325,468  - 113,245,504 
Chênh lệch 12,782,758  1,420,305  9,897,364  -5,817,070  11,993,323  -8,368,404 
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm