Thị trường
0.00 0.00 (0.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   110.88 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 36,324,567 Vốn hóa 0.00
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) 440.42 GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 23/05/2019 22/05/2019 21/05/2019 20/05/2019 17/05/2019 16/05/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 30,593,399  53,432,141  27,576,086  38,941,964  34,941,770  30,448,976 
Thỏa thuận: 1,045,812  14,321,835  316,636  10,072,762  1,953,950  3,288,210 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 31,639,211  67,753,976  27,892,722  49,014,726  36,895,720  33,737,186 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 68,420  186,552  310,000  153,560  174,800  491,200 
Thỏa thuận: 3,167,368  3,841,230  825,600  1,344,749 
Bán 3,844,768  2,515,210  2,299,950  1,823,724  1,094,936  1,051,800 
Thỏa thuận: 75 
Chênh lệch -3,776,423  838,710  -1,989,950  2,171,066  -94,536  784,149 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua 13,647  13,709  12,644  12,595  12,080  13,886 
Tổng lệnh bán 10,976  11,977  12,135  12,774  12,111  12,231 
Chênh lệch 2,671  1,732  509  -179  -31  1,655 
Khối lượng đặt mua 59,029,018  80,417,107  54,302,416  68,235,295  68,388,712  63,190,164 
Khối lượng đặt bán 65,136,187  87,156,691  62,800,864  72,855,681  75,996,454  - 68,724,188 
Chênh lệch -6,107,169  -6,739,584  -8,498,448  -4,620,386  -7,607,742  -5,534,024 
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm