Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 13/02/2020 12/02/2020 11/02/2020 10/02/2020 07/02/2020 06/02/2020
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 40,631,747  44,253,356  28,160,813  44,718,942  33,506,494  34,857,466 
Thỏa thuận: 4,090,614  2,790,920  1,812,664  15,870,508  2,701,665  1,275,019 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 44,722,361  47,044,276  29,973,477  60,589,450  36,208,159  36,132,485 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 992,700  692,710  342,060  462,400  983,120  239,408 
Thỏa thuận: 1,771,575 
Bán 460,306  887,187  535,960  1,054,465  995,700  2,582,054 
Thỏa thuận: 1,771,575 
Chênh lệch 532,394  -194,477  -193,900  -592,065  -12,580  -2,342,646 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua 12,869  14,111  11,495  11,722  11,767  11,984 
Tổng lệnh bán 11,531  14,033  9,201  10,120  10,887  11,191 
Chênh lệch 1,338  78  2,294  1,602  880  793 
Khối lượng đặt mua 69,234,273  75,892,029  62,170,455  70,466,691  55,810,797  57,708,179 
Khối lượng đặt bán 71,848,216  70,365,130  50,616,612  72,738,555  68,267,971  - 59,365,848 
Chênh lệch -2,613,943  5,526,899  11,553,843  -2,271,864  -12,457,174  -1,657,669 
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm