Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 18/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 13/11/2019 12/11/2019 11/11/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 20,541,253  28,238,682  25,559,187  29,318,909  24,809,896  24,069,593 
Thỏa thuận: 1,875,060  6,793,379  3,994,008  4,402,178  4,810,937  3,547,032 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 22,416,313  35,032,061  29,553,195  33,721,087  29,620,833  27,616,625 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 315,700  184,350  372,800  563,600  976,600  552,610 
Thỏa thuận: 545,000  3,339,900 
Bán 319,830  382,465  195,900  389,700  342,637  433,762 
Thỏa thuận: 42 
Chênh lệch -4,130  346,885  176,900  3,513,800  633,921  118,848 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua 8,530  9,532  10,647  10,403  9,692  9,378 
Tổng lệnh bán 8,670  9,263  9,944  10,504  9,440  9,602 
Chênh lệch -140  269  703  -101  252  -224 
Khối lượng đặt mua 43,668,510  55,443,140  53,025,655  57,746,125  54,034,272  50,090,656 
Khối lượng đặt bán 48,426,100  58,667,270  56,188,988  62,415,088  51,898,630  - 51,180,013 
Chênh lệch -4,757,590  -3,224,130  -3,163,333  -4,668,963  2,135,642  -1,089,357 
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm