Thị trường
0.00 (%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   P/E  
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần P/B
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần Vốn hóa
Khối lượng GTBQ 12 tuần(tỷ) GTGD trong ngày (tỷ)  
TIN LIÊN QUAN
Ngày 16/09/2019 13/09/2019 12/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 09/09/2019
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 38,514,893  24,403,663  25,809,328  25,473,707  37,790,149  23,640,570 
Thỏa thuận: 17,222,212  4,764,723  9,089,050  6,495,258  10,749,448  7,593,668 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 55,737,105  29,168,386  34,898,378  31,968,965  48,539,597  31,234,238 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 535,387  135,870  52,900  1,099,384  1,144,550  98,000 
Thỏa thuận: 46,900 
Bán 566,210  114,429  463,851  1,374,710  1,253,787  565,625 
Thỏa thuận: 1,620,536 
Chênh lệch -30,823  21,441  -364,051  -275,326  -1,729,773  -467,625 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua 11,352  10,271  9,822  10,240  12,551  9,327 
Tổng lệnh bán 11,570  10,267  9,689  9,038  10,725  8,587 
Chênh lệch -218  133  1,202  1,826  740 
Khối lượng đặt mua 63,581,875  56,471,550  46,927,769  48,586,545  59,868,660  45,698,788 
Khối lượng đặt bán 66,268,777  50,435,403  52,235,180  51,404,385  64,507,183  - 49,772,348 
Chênh lệch -2,686,902  6,036,147  -5,307,411  -2,817,840  -4,638,523  -4,073,560 
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm