Công Ty
SII ( HSX )
19.10 ()
  -  CTCP Đầu tư Hạ tầng Nước Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     19.15   19.10   19.10   19.10   19.10 10.00   0.19
27/03/2020 -     20.25   20.15   18.85   20.15   19.19 530.00   10.01
26/03/2020 -     20.30   20.25   18.90   20.25   19.13 220.00   4.17
25/03/2020 -     20.30   20.30   18.90   20.30   19.37 220.00   4.17
24/03/2020 -     20.30   0.00   0.00   20.30   0.00 -   -
23/03/2020 -     20.30   0.00   0.00   20.30   0.00 -   -
20/03/2020 -     20.30   20.30   18.90   20.30   19.25 230.00   4.36
19/03/2020 -     20.30   0.00   0.00   20.30   0.00 -   -
18/03/2020 -     20.30   0.00   0.00   20.30   0.00 -   -
17/03/2020 -     20.30   0.00   0.00   20.30   0.00 30.00   0.61
16/03/2020 -     20.10   21.50   19.50   20.30   19.83 950.00   18.58
13/03/2020 -     20.15   19.00   18.75   20.10   18.88 340.00   6.45
12/03/2020 -     19.05   0.00   0.00   20.15   0.00 10.00   0.20
11/03/2020 -0.95 (4.75%)     20.00   19.05   19.05   19.05   19.05 30.00   0.57
10/03/2020 -     20.00   0.00   0.00   20.00   0.00 -   -
09/03/2020 -     20.00   0.00   0.00   20.00   0.00 -   -
06/03/2020 -     19.20   20.00   20.00   20.00   20.00 10.00   0.20
05/03/2020 -     19.20   0.00   0.00   19.20   0.00 -   -
04/03/2020 -     19.20   0.00   0.00   19.20   0.00 -   -
03/03/2020 -     19.20   0.00   0.00   19.20   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm