Công Ty
SAV ( HSX )
7.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     7.55   0.00   0.00   7.80   0.00 10.00   0.08
27/03/2020 -     7.91   0.00   0.00   7.51   0.00 20.00   0.15
26/03/2020 -     7.42   7.91   7.91   7.91   7.91 20.00   0.16
25/03/2020 -     6.46   7.42   7.41   7.42   7.41 32,700.00   212.64
24/03/2020 -     7.45   7.96   7.20   6.94   7.76 10,760.00   81.04
23/03/2020 -     8.50   8.10   7.70   7.45   7.91 7,340.00   57.67
20/03/2020 -     8.38   8.88   8.39   8.01   8.49 5,020.00   40.60
19/03/2020 -     8.94   8.90   8.50   8.38   8.64 19,250.00   168.69
18/03/2020 -     8.50   8.94   8.94   8.94   8.94 10.00   0.09
17/03/2020 -     8.10   8.95   8.24   8.50   8.60 1,260.00   10.30
16/03/2020 -     8.50   8.85   8.60   8.60   8.68 220.00   1.89
13/03/2020 -     8.85   8.73   8.24   8.50   8.41 5,810.00   48.08
12/03/2020 -     9.10   8.85   8.47   8.85   8.61 20,990.00   179.71
11/03/2020 + 0.10 (1.11%)     8.86   9.10   8.81   9.10   9.00 5,610.00   50.57
10/03/2020 -     8.99   9.00   8.37   9.00   8.84 250.00   2.22
09/03/2020 -     9.00   9.00   8.85   8.99   8.89 14,790.00   131.13
06/03/2020 -     9.00   9.00   9.00   9.00   9.00 9,840.00   88.56
05/03/2020 -     8.95   9.10   8.72   9.00   8.99 5,630.00   50.70
04/03/2020 -     8.76   9.14   8.76   8.95   8.89 4,490.00   39.91
03/03/2020 -     9.00   9.00   8.70   8.76   8.90 8,770.00   77.14
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm