Công Ty
FPT ( HSX )
44.60 ()
  -  Công ty Cổ phần FPT
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     42.70   44.65   42.80   44.60   43.94 2,669,182.00   27,113,589.14
27/03/2020 -     44.40   44.40   42.90   43.10   43.72 2,653,750.00   1,059,091.64
26/03/2020 -     45.70   45.85   44.40   44.20   45.04 2,536,210.00   8,858,656.50
25/03/2020 -     45.20   46.40   45.15   46.00   45.69 2,231,790.00   4,857,433.58
24/03/2020 -     44.50   45.00   43.50   44.50   44.47 3,550,180.00   64,634,804.01
23/03/2020 -     46.65   46.30   44.40   44.40   44.83 4,216,870.00   71,026,193.71
20/03/2020 -     48.20   48.25   47.35   47.70   47.73 1,573,160.00   14,091,538.13
19/03/2020 -     47.60   48.10   47.60   47.70   47.89 2,216,470.00   47,619,874.52
18/03/2020 -     49.00   49.10   48.35   48.40   48.68 2,009,540.00   19,077,106.48
17/03/2020 -     47.00   48.50   46.50   48.50   47.76 2,793,000.00   16,322,357.92
16/03/2020 -     48.15   49.70   47.50   47.60   48.42 2,089,260.00   9,892,492.80
13/03/2020 -     45.50   50.00   45.20   48.15   47.07 3,300,300.00   19,728,615.61
12/03/2020 -     48.60   49.30   47.30   48.10   48.36 4,380,410.00   21,844,333.63
11/03/2020 -0.90 (1.74%)     52.10   52.50   49.50   50.80   51.01 2,895,270.00   7,850,243.63
10/03/2020 -     51.00   52.00   50.30   51.70   51.36 2,061,340.00   1,772,101.11
09/03/2020 -     51.60   52.00   50.30   50.30   51.01 5,898,330.00   67,195,092.30
06/03/2020 -     54.20   54.30   53.50   54.00   53.99 1,480,530.00   10,073,974.90
05/03/2020 -     55.50   55.90   54.60   54.60   55.18 1,296,450.00   71,436.44
04/03/2020 -     55.50   55.50   54.90   55.50   55.12 1,812,860.00   9,185,344.29
03/03/2020 -     56.30   57.00   55.70   55.90   56.19 1,488,400.00   17,157,019.52
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm