Công Ty
PHS ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
09/01/2014 + 0.20 (9.09%)     2.30   2.40   2.20   2.40   0.00 4,700.00   10.91
08/01/2014 -0.10 (4.35%)     2.20   2.30   2.10   2.20   0.00 30,000.00   65.92
07/01/2014 0.00 (0.00%)     2.30   2.30   2.20   2.30   0.00 20,500.00   46.71
06/01/2014 -0.10 (4.17%)     2.20   2.30   2.20   2.30   0.00 76,300.00   168.31
03/01/2014 + 0.10 (4.35%)     2.20   2.40   2.10   2.40   0.00 15,400.00   33.80
02/01/2014 + 0.10 (4.55%)     2.30   2.30   2.30   2.30   0.00 100.00   0.23
31/12/2013 0.00 (0.00%)   2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 -   -
30/12/2013 -0.10 (4.35%)     2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 3,800.00   8.36
27/12/2013 -0.10 (4.17%)     2.30   2.30   2.20   2.30   0.00 3,200.00   7.32
26/12/2013 0.00 (0.00%)     2.20   2.40   2.20   2.40   0.00 48,800.00   117.12
25/12/2013 + 0.20 (9.09%)     2.20   2.40   2.20   2.40   0.00 7,400.00   17.30
24/12/2013 -0.20 (8.33%)     2.40   2.40   2.20   2.20   0.00 32,800.00   73.16
23/12/2013 + 0.20 (9.09%)     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 45,100.00   108.24
20/12/2013 0.00 (0.00%)     2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 1,500.00   3.30
19/12/2013 0.00 (0.00%)     2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 3,100.00   6.82
18/12/2013 -0.20 (8.33%)     2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 1,500.00   3.30
17/12/2013 -0.20 (7.69%)     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 200.00   0.48
16/12/2013 + 0.20 (8.33%)     2.30   2.60   2.20   2.60   0.00 1,000.00   2.27
13/12/2013 0.00 (0.00%)   2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 -   -
12/12/2013 0.00 (0.00%)   2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm