Công Ty
TV3 ( HNX )
29.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   29.00   0.00 -   -
16/01/2020 -     29.00   29.00   29.00   29.00   0.00 1,000.00   29.00
15/01/2020 -     28.90   29.00   28.90   29.00   0.00 400.00   11.59
14/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   29.00   0.00 -   -
13/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   29.00   0.00 -   -
10/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   29.00   0.00 -   -
09/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   29.00   0.00 -   -
08/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   29.00   0.00 -   -
07/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   29.00   0.00 -   -
06/01/2020 -     0.00   0.00   0.00   29.00   0.00 -   -
03/01/2020 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   29.00   0.00 -   -
02/01/2020 -     29.00   29.00   29.00   29.00   0.00 2,800.00   81.20
31/12/2019 -     0.00   0.00   0.00   28.30   0.00 -   -
30/12/2019 -     28.00   28.30   28.00   28.30   0.00 1,400.00   39.23
27/12/2019 -     27.70   28.90   27.70   28.90   0.00 1,600.00   44.44
26/12/2019 -     29.00   29.00   29.00   29.00   0.00 1,000.00   29.00
25/12/2019 -     0.00   0.00   0.00   29.80   0.00 -   -
24/12/2019 -0.10 (0.33%)     29.80   29.80   29.80   29.80   0.00 300.00   8.94
23/12/2019 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   29.90   0.00 -   -
20/12/2019 -     0.00   0.00   0.00   29.90   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm