Công Ty
VC9 ( HNX )
9.50 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng số 9
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.50   0.00 -   -
27/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.50   0.00 -   -
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.50   0.00 -   -
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.50   0.00 -   -
24/03/2020 -     9.50   9.50   9.50   9.50   0.00 100.00   0.95
23/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 -   -
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 -   -
19/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 -   -
18/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 -   -
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 -   -
16/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 -   -
13/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 -   -
12/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.20   0.00 -   -
11/03/2020 -1.10 (9.73%)     10.20   10.20   10.20   10.20   0.00 100.00   1.02
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.30   0.00 -   -
09/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.30   0.00 -   -
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.30   0.00 -   -
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.30   0.00 -   -
04/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.30   0.00 -   -
03/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   11.30   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm