Công Ty
BVH ( HSX )
65.90 ()
  -  Tập đoàn Bảo Việt
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     66.10   66.10   65.70   65.90   65.83 131,930.00   8,687.15
16/01/2020 -     65.80   66.30   65.80   66.00   66.01 157,100.00   10,369.73
15/01/2020 -     66.40   66.20   65.30   65.90   65.79 92,440.00   6,088.14
14/01/2020 -     66.50   67.00   65.00   66.00   65.67 171,640.00   11,259.81
13/01/2020 -     66.90   67.00   66.50   66.70   66.64 63,230.00   4,218.70
10/01/2020 -     66.00   67.30   65.00   67.00   65.80 136,260.00   9,036.41
09/01/2020 -     67.20   67.20   65.60   65.10   66.50 157,250.00   10,429.41
08/01/2020 -     66.90   66.80   65.70   66.00   66.11 163,230.00   10,793.63
07/01/2020 -     67.90   68.00   67.40   67.50   67.60 67,160.00   4,539.17
06/01/2020 -     68.30   68.50   67.60   67.60   68.00 129,160.00   8,777.68
03/01/2020 -0.40 (0.58%)     69.00   69.40   68.50   68.60   68.75 59,290.00   4,072.31
02/01/2020 -     68.60   69.50   68.80   69.00   69.19 87,010.00   6,021.35
31/12/2019 -     69.40   70.50   69.10   68.60   69.40 85,290.00   5,905.30
30/12/2019 -     69.00   69.50   68.50   69.40   69.10 137,330.00   9,488.19
27/12/2019 -     67.90   69.90   67.90   68.80   68.39 196,510.00   4,793,142.06
26/12/2019 -     68.60   68.70   67.50   68.00   68.11 182,140.00   12,389.40
25/12/2019 -     69.60   70.20   68.80   68.70   69.41 165,220.00   11,464.95
24/12/2019 -2.40 (3.33%)     72.00   72.50   69.40   69.60   70.33 185,890.00   13,034.77
23/12/2019 -0.50 (0.69%)     72.50   73.30   72.00   72.00   72.58 396,970.00   5,237,020.22
20/12/2019 -     71.50   73.60   71.50   72.50   73.02 1,044,620.00   6,397,069.58
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm