Công Ty
VCC ( HNX )
9.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.70   0.00 -   -
27/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.70   0.00 -   -
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.70   0.00 -   -
25/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.70   0.00 -   -
24/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.70   0.00 -   -
23/03/2020 -     9.70   9.70   9.70   9.70   0.00 23,000.00   223.10
20/03/2020 -     9.70   10.40   9.70   10.40   0.00 600.00   5.89
19/03/2020 -     9.70   9.70   9.70   9.70   0.00 2,000.00   19.40
18/03/2020 -     9.70   9.70   9.70   9.70   0.00 3,000.00   29.10
17/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   10.00   0.00 -   -
16/03/2020 -     10.00   10.00   10.00   10.00   0.00 500.00   5.00
13/03/2020 -     9.70   9.70   9.70   9.70   0.00 6,500.00   63.05
12/03/2020 -     9.70   9.70   9.70   9.70   0.00 25,800.00   250.26
11/03/2020 0.00 (0.00%)     9.70   9.70   9.70   9.70   0.00 8,400.00   81.48
10/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   9.70   0.00 -   -
09/03/2020 -     9.70   9.70   9.70   9.70   0.00 2,000.00   19.40
06/03/2020 -     10.40   10.40   10.40   10.40   0.00 200.00   2.08
05/03/2020 -     10.40   10.40   10.40   10.40   0.00 3,500.00   36.40
04/03/2020 -     9.70   9.80   9.70   9.80   0.00 700.00   6.84
03/03/2020 -     9.70   9.80   9.70   9.80   0.00 4,500.00   43.95
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm