Công Ty
BCC ( HNX )
5.40 ()
  -  Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     5.20   5.60   5.20   5.40   0.00 125,600.00   678.43
27/03/2020 -     5.40   5.50   5.30   5.40   0.00 180,600.00   965.40
26/03/2020 -     5.50   5.60   5.50   5.50   0.00 62,800.00   347.06
25/03/2020 -     5.50   5.70   5.40   5.60   0.00 282,500.00   1,596.65
24/03/2020 -     5.20   5.50   5.20   5.20   0.00 205,220.00   1,103.77
23/03/2020 -     5.50   5.50   5.00   5.00   0.00 362,600.00   1,908.54
20/03/2020 -     6.00   6.00   5.50   5.50   0.00 177,610.00   999.35
19/03/2020 -     6.00   6.00   5.80   5.80   0.00 39,600.00   230.42
18/03/2020 -     5.90   6.00   5.90   6.00   0.00 125,400.00   745.71
17/03/2020 -     5.70   6.00   5.70   5.80   0.00 52,800.00   308.61
16/03/2020 -     5.70   6.10   5.60   5.90   0.00 115,920.00   690.05
13/03/2020 -     5.50   5.90   5.40   5.90   0.00 154,510.00   860.94
12/03/2020 -     6.00   6.00   5.60   5.70   0.00 194,020.00   1,115.45
11/03/2020 -0.20 (3.23%)     6.00   6.30   6.00   6.00   0.00 54,419.00   331.09
10/03/2020 -     6.10   6.20   5.80   6.20   0.00 26,000.00   160.81
09/03/2020 -     6.40   6.40   5.90   6.10   0.00 360,310.00   2,187.84
06/03/2020 -     6.60   6.70   6.40   6.40   0.00 417,825.00   2,690.70
05/03/2020 -     6.60   6.60   6.50   6.60   0.00 133,110.00   872.48
04/03/2020 -     6.60   6.60   6.50   6.50   0.00 225,500.00   1,468.51
03/03/2020 -     6.60   6.80   6.60   6.70   0.00 24,448.00   163.68
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm