Công Ty
S99 ( HNX )
7.20 ()
  -  Công ty Cổ phần SCI
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.20   0.00 56.00   0.36
27/03/2020 -     6.40   7.00   6.40   7.00   0.00 1,681.00   10.81
26/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.00   0.00 2,100,000.00   16,170.00
25/03/2020 -     6.80   7.00   6.80   7.00   0.00 2,100.00   14.68
24/03/2020 -     6.40   6.40   6.40   6.40   0.00 1,000.00   6.40
23/03/2020 -     7.00   7.00   7.00   7.00   0.00 1,600.00   11.20
20/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 8.00   0.06
19/03/2020 -     7.30   7.70   6.60   7.70   0.00 4,300.00   30.55
18/03/2020 -     7.30   7.30   7.30   7.30   0.00 2,091,015.00   15,350.40
17/03/2020 -     6.50   7.10   6.50   7.10   0.00 2,510.00   16.82
16/03/2020 -     6.50   7.10   6.50   7.00   0.00 6,622.00   45.39
13/03/2020 -     6.40   7.20   6.40   6.50   0.00 3,910,307.00   30,102.25
12/03/2020 -     6.40   7.00   6.30   7.00   0.00 2,600.00   17.75
11/03/2020 -0.50 (6.76%)     6.90   6.90   6.90   6.90   0.00 100.00   0.69
10/03/2020 -     6.80   7.40   6.40   7.40   0.00 700.00   4.87
09/03/2020 -     7.00   7.00   7.00   7.00   0.00 615.00   4.30
06/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
05/03/2020 -     0.00   0.00   0.00   7.70   0.00 -   -
04/03/2020 -     7.70   7.70   7.70   7.70   0.00 253.00   1.88
03/03/2020 -     7.10   7.70   7.10   7.10   0.00 300.00   2.19
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm