Công Ty
EVG ( HSX )
2.50 ()
  -  Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Everland
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     2.42   2.50   2.42   2.50   2.46 549,110.00   1,357.04
16/01/2020 -     2.50   2.51   2.42   2.50   2.47 429,090.00   1,056.52
15/01/2020 -     2.50   2.53   2.45   2.50   2.50 444,000.00   1,109.48
14/01/2020 -     2.50   2.56   2.47   2.50   2.52 354,740.00   894.07
13/01/2020 -     2.49   2.58   2.40   2.50   2.49 928,170.00   2,305.46
10/01/2020 -     2.51   2.52   2.44   2.50   2.49 357,900.00   889.16
09/01/2020 -     2.50   2.56   2.47   2.50   2.52 245,920.00   618.41
08/01/2020 -     2.55   2.56   2.50   2.54   2.53 534,470.00   1,349.45
07/01/2020 -     2.55   2.57   2.54   2.54   2.55 228,680.00   582.78
06/01/2020 -     2.54   2.60   2.54   2.56   2.57 459,770.00   1,179.46
03/01/2020 + 0.04 (1.59%)     2.53   2.61   2.52   2.55   2.56 515,910.00   1,319.34
02/01/2020 -     2.62   2.62   2.51   2.51   2.58 365,050.00   938.32
31/12/2019 -     2.60   2.62   2.56   2.62   2.59 526,960.00   1,363.08
30/12/2019 -     2.63   2.68   2.61   2.61   2.63 393,420.00   1,036.34
27/12/2019 -     2.69   2.71   2.65   2.67   2.68 314,860.00   841.75
26/12/2019 -     2.63   2.75   2.63   2.69   2.68 2,470,680.00   6,590.03
25/12/2019 -     2.65   2.68   2.64   2.63   2.66 249,000.00   661.06
24/12/2019 -0.05 (1.85%)     2.70   2.70   2.65   2.65   2.68 255,080.00   683.41
23/12/2019 + 0.06 (2.27%)     2.65   2.71   2.65   2.70   2.69 595,110.00   1,598.76
20/12/2019 -     2.63   2.66   2.61   2.64   2.63 933,020.00   2,449.45
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm