Công Ty
DPG ( HSX )
21.80 ()
  -  Công ty cổ phần Đạt Phương
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     21.50   22.00   21.15   21.80   21.48 380,550.00   655,535.56
27/03/2020 -     23.70   23.80   22.80   23.10   23.19 141,130.00   3,265.20
26/03/2020 -     24.10   24.50   22.80   23.40   23.54 395,630.00   9,327.04
25/03/2020 -     24.65   24.70   23.65   24.50   24.21 125,380.00   442,551.05
24/03/2020 -     23.50   24.30   22.25   23.65   23.36 275,610.00   6,461.84
23/03/2020 -     24.00   24.10   23.85   23.85   23.86 250,020.00   5,965.78
20/03/2020 -     25.35   26.15   25.30   25.60   25.53 128,180.00   3,271.93
19/03/2020 -     25.20   26.00   25.20   25.70   25.77 184,880.00   4,758.48
18/03/2020 -     26.55   26.60   25.20   26.45   25.87 314,750.00   8,154.17
17/03/2020 -     24.20   25.85   23.00   25.85   24.88 455,710.00   688,581.92
16/03/2020 -     24.20   25.50   23.80   24.20   24.61 327,950.00   8,056.45
13/03/2020 -     21.85   24.00   21.85   24.80   22.62 470,590.00   10,567.48
12/03/2020 -     23.60   24.00   23.45   23.45   23.46 701,840.00   16,467.07
11/03/2020 -1.75 (6.49%)     27.00   27.60   25.10   25.20   25.82 729,150.00   18,801.26
10/03/2020 -     25.95   28.20   25.95   26.95   26.54 490,360.00   12,975.64
09/03/2020 -     27.85   27.85   27.85   27.85   27.85 62,820.00   1,749.54
06/03/2020 -     28.60   29.50   28.25   29.90   28.76 295,850.00   8,549.96
05/03/2020 -     30.00   30.70   28.50   29.20   29.40 517,960.00   15,213.27
04/03/2020 -     28.00   29.80   28.10   29.80   29.14 393,610.00   11,467.76
03/03/2020 -     27.00   28.00   26.65   28.00   27.50 420,560.00   11,563.37
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm