Công Ty
PKR ( UPCOM )
  -  CTCP Đường sắt Phú Khánh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/09/2018 0.00 (0.00%)   10.00   10.00   10.00   10.00   - -   -
14/09/2018 0.00 (0.00%)   10.00   10.00   10.00   10.00   - -   -
13/09/2018 0.00 (0.00%)   10.00   10.00   10.00   10.00   - -   -
12/09/2018 0.00 (0.00%)   10.00   10.00   10.00   10.00   - -   -
11/09/2018 -     10,000.00   10,000.00   10,000.00   10,000.00   0.00 -   -
30/08/2018 -1.50 (14.29%)     9.00   9.00   9.00   9.00   - 1,693.00   15,237.00
29/08/2018 0.00 (0.00%)     10.50   10.50   10.50   10.50   - 2,167.00   19,503.00
28/08/2018 0.00 (0.00%)   10.50   10.50   10.50   10.50   - -   -
23/08/2018 0.00 (0.00%)   10.50   10.50   10.50   10.50   - -   -
22/08/2018 + 0.20 (1.94%)     10.50   10.50   10.50   10.50   - 1,900.00   19,950.00
21/08/2018 0.00 (0.00%)   10.30   10.30   10.30   10.30   - -   -
20/08/2018 + 1.30 (14.44%)     10.30   10.30   10.30   10.30   - 3,400.00   35,020.00
17/08/2018 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
16/08/2018 0.00 (0.00%)     9.00   9.00   9.00   9.00   - 1,989.00   17,901.00
15/08/2018 0.00 (0.00%)     9.00   9.00   9.00   9.00   - 1,600.00   14,400.00
14/08/2018 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
13/08/2018 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
10/08/2018 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
09/08/2018 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
08/08/2018 0.00 (0.00%)     9.00   9.00   9.00   9.00   - 339.00   3,051.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm