Công Ty
ROS ( HSX )
10.00 ()
  -  Công ty cổ phần Xây dựng FLC FAROS
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/01/2020 -     10.00   10.35   9.81   10.00   9.98 10,256,810.00   74,834,520.14
16/01/2020 -     11.05   11.05   10.50   10.50   10.56 10,528,872.00   56,316,980.92
15/01/2020 -     12.00   12.45   11.25   11.25   11.56 12,107,180.00   104,623,713.98
14/01/2020 -     10.65   12.05   10.55   12.05   11.44 24,224,720.00   125,479,426.35
13/01/2020 -     11.50   12.10   11.30   11.30   11.39 3,274,070.00   37,307.28
10/01/2020 -     12.50   13.30   12.15   12.15   12.32 4,887,410.00   60,144.18
09/01/2020 -     13.65   14.15   13.05   13.05   13.19 7,982,760.00   7,758,911.95
08/01/2020 -     15.05   15.50   14.00   14.00   14.30 11,301,910.00   91,279,422.85
07/01/2020 -     14.00   15.05   13.15   15.05   13.94 16,813,540.00   45,346,198.55
06/01/2020 -     15.15   15.65   14.10   14.10   14.67 17,923,780.00   167,550,442.22
03/01/2020 -0.95 (5.90%)     15.00   16.80   15.00   15.15   15.50 10,488,870.00   160,862.42
02/01/2020 -     16.10   16.40   16.10   16.10   16.12 63,740,830.00   779,871,238.03
31/12/2019 -     17.30   17.50   17.30   17.30   17.30 33,926,730.00   250,840,156.68
30/12/2019 -     18.60   18.60   18.60   18.60   18.60 118,630.00   890,700.92
27/12/2019 -     19.95   19.95   19.95   19.95   19.95 9,983,180.00   195,667,619.44
26/12/2019 -     23.00   22.95   21.45   21.45   22.24 21,162,200.00   117,966,540.53
25/12/2019 -     23.10   23.45   23.05   23.05   23.07 31,931,850.00   736,172.29
24/12/2019 + 0.05 (0.21%)     23.50   23.55   23.00   23.60   23.10 34,141,100.00   795,677.91
23/12/2019 -0.05 (0.21%)     23.50   23.60   23.05   23.55   23.13 36,843,740.00   858,182.68
20/12/2019 -     23.70   23.70   23.15   23.60   23.23 39,404,400.00   921,833.89
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm