Công Ty
ROS ( HSX )
3.72 ()
  -  Công ty cổ phần Xây dựng FLC FAROS
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     3.72   3.72   3.70   3.72   3.72 18,792,400.00   69,904.09
27/03/2020 -     4.00   4.05   3.72   3.76   3.74 23,581,890.00   87,949.34
26/03/2020 -     4.30   4.43   3.99   3.99   4.14 11,068,520.00   45,513.43
25/03/2020 -     4.32   4.72   4.26   4.29   4.37 14,039,260.00   60,972.83
24/03/2020 -     4.54   4.54   4.54   4.54   4.54 2,485,830.00   11,285.67
23/03/2020 -     4.88   4.88   4.88   4.88   4.88 2,113,990.00   5,026,431.47
20/03/2020 -     5.78   5.98   5.24   5.24   5.40 11,368,500.00   60,581.44
19/03/2020 -     5.60   5.63   5.29   5.63   5.60 15,939,220.00   12,463,129.71
18/03/2020 -     5.15   5.27   5.04   5.27   5.23 13,103,870.00   68,862.34
17/03/2020 -     4.66   4.93   4.63   4.93   4.82 8,698,060.00   24,978,723.15
16/03/2020 -     5.01   5.29   4.95   4.95   5.11 9,395,810.00   25,355,437.64
13/03/2020 -     5.24   5.63   5.24   5.30   5.28 8,951,230.00   19,530,053.43
12/03/2020 -     5.80   5.79   5.63   5.63   5.63 5,232,530.00   29,476.12
11/03/2020 -0.43 (6.64%)     6.54   6.78   6.03   6.05   6.30 10,325,750.00   34,533,291.12
10/03/2020 -     6.40   6.84   6.37   6.48   6.45 17,091,070.00   57,729,088.86
09/03/2020 -     6.84   7.00   6.84   6.84   6.84 5,439,420.00   37,213.45
06/03/2020 -     7.40   7.59   6.99   7.35   7.30 6,147,070.00   44,585.61
05/03/2020 -     8.45   8.46   7.49   7.45   7.97 7,891,280.00   62,773.79
04/03/2020 -     7.45   7.96   7.31   7.96   7.68 4,882,200.00   37,922.20
03/03/2020 -     7.34   7.63   7.38   7.44   7.53 2,603,760.00   19,585.76
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm