Công Ty
ATG ( HSX )
0.60 ()
  -  Công ty cổ phần An Trường An
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
03/04/2020 -     0.57   0.60   0.57   0.60   0.59 9,160.00   5.35
27/03/2020 -     0.64   0.64   0.61   0.60   0.63 11,750.00   7.10
26/03/2020 -     0.65   0.65   0.61   0.64   0.62 6,760.00   4.17
25/03/2020 -     0.64   0.66   0.63   0.65   0.64 20,890.00   13.48
24/03/2020 -     0.60   0.64   0.59   0.64   0.61 28,170.00   17.37
23/03/2020 -     0.64   0.66   0.60   0.60   0.60 54,680.00   32.81
20/03/2020 -     0.65   0.69   0.61   0.64   0.62 204,990.00   126.04
19/03/2020 -     0.64   0.68   0.61   0.65   0.64 72,030.00   45.41
18/03/2020 -     0.67   0.71   0.63   0.64   0.65 71,010.00   45.27
17/03/2020 -     0.66   0.68   0.66   0.67   0.67 16,940.00   11.31
16/03/2020 -     0.63   0.67   0.64   0.66   0.66 82,540.00   54.59
13/03/2020 -     0.59   0.63   0.59   0.63   0.62 206,980.00   126.66
12/03/2020 -     0.63   0.66   0.59   0.59   0.61 92,950.00   55.58
11/03/2020 -0.03 (4.55%)     0.66   0.67   0.62   0.63   0.63 37,510.00   23.35
10/03/2020 -     0.63   0.67   0.64   0.66   0.66 12,850.00   8.52
09/03/2020 -     0.67   0.70   0.63   0.63   0.64 48,210.00   30.48
06/03/2020 -     0.63   0.67   0.63   0.67   0.67 132,230.00   88.23
05/03/2020 -     0.62   0.63   0.62   0.63   0.62 59,400.00   36.92
04/03/2020 -     0.61   0.64   0.61   0.62   0.62 4,260.00   2.67
03/03/2020 -     0.63   0.64   0.61   0.61   0.62 40,330.00   24.91
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm