Công Ty
ATG ( HSX )
0.99 + 0.02 (+2.06%)
  -  Công ty cổ phần An Trường An
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
29/11/2019 + 0.02 (2.06%)     1.01   1.00   0.97   0.99   0.98 14,750.00   14.45
28/11/2019 -     1.00   1.00   0.97   0.97   0.99 24,280.00   23.96
27/11/2019 + 0.02 (2.04%)     1.00   1.00   0.97   1.00   0.98 41,060.00   40.61
26/11/2019 -     1.02   1.03   0.95   0.98   0.97 67,390.00   64.54
25/11/2019 -     1.00   1.02   0.97   1.02   0.99 37,530.00   37.13
22/11/2019 -     1.00   1.04   0.99   0.96   1.00 144,990.00   142.81
21/11/2019 -     1.04   1.07   0.99   1.00   1.01 36,510.00   36.76
20/11/2019 0.00 (0.00%)     1.00   1.08   0.99   1.05   1.02 107,930.00   110.67
19/11/2019 -0.03 (2.78%)     1.10   1.09   1.02   1.05   1.06 48,900.00   51.75
18/11/2019 -     1.08   1.10   1.05   1.08   1.07 87,440.00   93.36
15/11/2019 -     1.10   1.12   1.05   1.05   1.10 271,760.00   300.10
14/11/2019 + 0.06 (6.06%)     1.02   1.05   0.99   1.05   1.03 308,520.00   321.70
13/11/2019 -     1.02   1.01   0.98   0.99   1.00 30,400.00   30.09
12/11/2019 -     1.04   1.05   0.98   1.00   1.01 17,340.00   17.81
11/11/2019 -     0.97   1.05   1.00   1.00   1.01 7,180.00   7.17
08/11/2019 -     0.97   1.02   0.97   1.00   0.99 75,100.00   73.78
07/11/2019 + 0.02 (1.98%)     1.04   1.03   1.00   1.03   1.02 30,090.00   31.01
06/11/2019 -     1.00   1.05   0.98   1.01   1.02 45,560.00   46.43
05/11/2019 -     1.04   1.04   0.94   1.00   1.00 34,140.00   33.53
04/11/2019 -     1.02   1.08   1.01   1.01   1.05 49,860.00   52.40
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm