Công Ty
L10 ( HSX )
12 ()
  -  Công ty Cổ phần Lilama 10
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  3,373.000
      Thư giá  23,399.220
      Cổ tức /cp  1,300.000
      Tỷ suất cổ tức  9.43%
      Doanh Thu/CP   127,618.272
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  5.76%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  24.28%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  5.76%
      Tăng trưởng tổng tài sản  26.88%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  20.77%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  7.27%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.33%
      Lợi nhuận ròng biên  2.64%
      EBITDA  1.377
      ROA  2.89%
      ROE  15.26%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.603
      Thanh toán nhanh  0.571
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  6.07%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  28.09%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  33.85%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  4.722
      Vòng quay phải trả  14.174
      Vòng quay tồn kho  2.855
      Chu kỳ tiền mặt  179.894
      Vòng quay tổng tài sản  1.094
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  7.029
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm