Công Ty
TTZ ( HNX )
2 ()
  -  CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  717.754
      Thư giá  15,068.295
      Cổ tức /cp  -
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   16,725.726
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  72.49%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  40.20%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  72.49%
      Tăng trưởng tổng tài sản  64.62%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  45.72%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  17.62%
      Lợi nhuận trước thuế biên  6.27%
      Lợi nhuận ròng biên  4.29%
      EBITDA  1.498
      ROA  4.25%
      ROE  5.50%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  2.562
      Thanh toán nhanh  1.514
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  4.69%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  3.300
      Vòng quay phải trả  6.043
      Vòng quay tồn kho  2.586
      Chu kỳ tiền mặt  191.895
      Vòng quay tổng tài sản  0.990
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  3.743
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm