Công Ty
LCG ( HSX )
4 ()
  -  Công ty Cổ phần Licogi 16
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  904.000
      Thư giá  13,719.520
      Cổ tức /cp  700.000
      Tỷ suất cổ tức  18.81%
      Doanh Thu/CP   14,676.792
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  357.18%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  96.05%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  357.18%
      Tăng trưởng tổng tài sản  15.50%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -2.25%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  12.11%
      Lợi nhuận trước thuế biên  6.70%
      Lợi nhuận ròng biên  6.16%
      EBITDA  2.990
      ROA  2.83%
      ROE  6.81%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.271
      Thanh toán nhanh  0.576
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  1.70%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  12.00%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  4.26%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  1.767
      Vòng quay phải trả  3.182
      Vòng quay tồn kho  2.127
      Chu kỳ tiền mặt  264.150
      Vòng quay tổng tài sản  0.459
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  5.643
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm