Công Ty
SII ( HSX )
19 ()
  -  CTCP Đầu tư Hạ tầng Nước Sài Gòn
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  545.000
      Thư giá  15,692.900
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   4,401.003
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -71.87%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -73.04%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -71.87%
      Tăng trưởng tổng tài sản  19.03%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  20.05%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  18.93%
      Lợi nhuận trước thuế biên  13.23%
      Lợi nhuận ròng biên  13.03%
      EBITDA  11.737
      ROA  1.06%
      ROE  3.52%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  2.122
      Thanh toán nhanh  1.242
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  33.41%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  37.30%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  125.40%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  2.727
      Vòng quay phải trả  1.231
      Vòng quay tồn kho  6.981
      Chu kỳ tiền mặt  -110.680
      Vòng quay tổng tài sản  0.081
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  0.148
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm