Công Ty
ITQ ( HNX )
2 ()
  -  CTCP Tập đoàn Thiên Quang
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  45.890 811.442
      Thư giá  10,364.927 10,853.294
      Cổ tức /cp    500.000
      Tỷ suất cổ tức    8.77%
      Doanh Thu/CP   16,553.470 26,212.523
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -93.41% -6.95%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -47.08% 9.03%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -93.41% -6.95%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -8.04% 30.88%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -9.86% 45.26%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  5.94% 8.29%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.41% 4.21%
      Lợi nhuận ròng biên  0.29% 3.27%
      EBITDA  4.292 3.040
      ROA  0.26% 4.32%
      ROE  0.43% 7.64%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  2.068 1.989
      Thanh toán nhanh  0.981 0.845
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.31% 0.65%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  24.32% 28.16%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.53% 1.15%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  2.773 5.078
      Vòng quay phải trả  5.338 7.696
      Vòng quay tồn kho  1.833 2.314
      Chu kỳ tiền mặt  263.107 182.202
      Vòng quay tổng tài sản  0.896 1.320
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  6.436 11.598
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm