Công Ty
SVN ( HNX )
2 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  142.000
      Thư giá  10,573.224
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   4,076.766
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -58.53%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  44.15%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -58.53%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -4.53%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  7.78%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  5.48%
      Lợi nhuận trước thuế biên  5.90%
      Lợi nhuận ròng biên  3.48%
      EBITDA  9.904
      ROA  1.16%
      ROE  1.38%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  6.524
      Thanh toán nhanh  4.835
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.28%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  0.36%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.32%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  1.088
      Vòng quay phải trả  2.152
      Vòng quay tồn kho  4.858
      Chu kỳ tiền mặt  241.745
      Vòng quay tổng tài sản  0.333
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  116.480
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm