Công Ty
INC ( HNX )
6 ()
  -  Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu tư Idico
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  657.000 633.000
      Thư giá  13,071.637 12,900.098
      Cổ tức /cp  500.000  
      Tỷ suất cổ tức     
      Doanh Thu/CP   12,137.944 10,482.672
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  3.75% 18.69%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  11.10% 30.21%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  3.75% 18.69%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -0.72% 20.70%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  8.71% 6.25%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  35.10% 36.58%
      Lợi nhuận trước thuế biên  9.55% 8.39%
      Lợi nhuận ròng biên  5.41% 6.04%
      EBITDA  2.562 3.531
      ROA  3.13% 3.28%
      ROE  5.06% 4.97%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  2.421 2.282
      Thanh toán nhanh  1.090 1.070
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  4.92% 0.18%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  7.00% 2.24%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  7.89% 0.29%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  2.011 2.237
      Vòng quay phải trả  10.942 10.717
      Vòng quay tồn kho  0.930 0.755
      Chu kỳ tiền mặt  541.903 612.496
      Vòng quay tổng tài sản  0.577 0.543
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  3.886 9.420
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm