Công Ty
SAV ( HSX )
8 ()
  -  Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  228.544
      Thư giá  18,833.338
      Cổ tức /cp   
      Tỷ suất cổ tức   
      Doanh Thu/CP   41,529.537
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  32.69%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -
      Tăng trưởng tổng tài sản  -15.80%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -14.76%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  11.09%
      Lợi nhuận trước thuế biên  0.55%
      Lợi nhuận ròng biên  0.55%
      EBITDA  -
      ROA  0.57%
      ROE  1.22%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.101
      Thanh toán nhanh  0.458
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  25.28%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  5.220
      Vòng quay phải trả  6.830
      Vòng quay tồn kho  4.036
      Chu kỳ tiền mặt  107.208
      Vòng quay tổng tài sản  1.031
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  5.293
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm