Công Ty
C47 ( HSX )
7 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,269.000 215.378
      Thư giá  15,676.328 15,368.337
      Cổ tức /cp  1,000.000 900.000
      Tỷ suất cổ tức  6.29% 10.66%
      Doanh Thu/CP   62,133.742 102,632.355
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  157.20% -70.07%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -4.79% -14.31%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  157.20% -70.07%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -2.02% -1.19%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  3.83% -13.96%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  14.02% 10.45%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.47% 0.39%
      Lợi nhuận ròng biên  2.04% 0.56%
      EBITDA  1.239 0.594
      ROA  0.97% 0.37%
      ROE  8.17% 3.46%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.061 1.008
      Thanh toán nhanh  0.323 0.240
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  18.33% 16.71%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  53.15% 49.91%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  152.03% 144.25%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  3.147 4.543
      Vòng quay phải trả  2.471 2.996
      Vòng quay tồn kho  1.087 1.508
      Chu kỳ tiền mặt  304.026 201.118
      Vòng quay tổng tài sản  0.473 0.656
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  1.199 1.814
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm