Công Ty
UIC ( HSX )
36 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  4,447.000
      Thư giá  27,454.668
      Cổ tức /cp  1,500.000
      Tỷ suất cổ tức  5.51%
      Doanh Thu/CP   279,180.241
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  50.06%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  5.08%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  50.06%
      Tăng trưởng tổng tài sản  4.36%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -4.60%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  2.70%
      Lợi nhuận trước thuế biên  2.39%
      Lợi nhuận ròng biên  1.94%
      EBITDA  3.118
      ROA  10.60%
      ROE  17.20%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.512
      Thanh toán nhanh  0.696
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  12.44%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  20.232
      Vòng quay phải trả  23.787
      Vòng quay tồn kho  18.138
      Chu kỳ tiền mặt  22.882
      Vòng quay tổng tài sản  5.457
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  26.786
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm