Công Ty
SHP ( HSX )
22 ()
  -  Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Miền Nam
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,005.000
      Thư giá  12,562.968
      Cổ tức /cp  1,500.000
      Tỷ suất cổ tức  8.05%
      Doanh Thu/CP   5,473.968
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -40.41%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -29.20%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -40.41%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -9.18%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -8.77%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  46.53%
      Lợi nhuận trước thuế biên  19.91%
      Lợi nhuận ròng biên  19.12%
      EBITDA  4.400
      ROA  3.53%
      ROE  7.80%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  0.739
      Thanh toán nhanh  0.651
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  45.34%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  51.40%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  101.90%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  4.526
      Vòng quay phải trả  10.957
      Vòng quay tồn kho  32.277
      Chu kỳ tiền mặt  58.804
      Vòng quay tổng tài sản  0.185
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  0.203
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm