Công Ty
HT1 ( HSX )
11 ()
  -  Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  2,121.000
      Thư giá  13,614.645
      Cổ tức /cp  1,000.000
      Tỷ suất cổ tức  5.20%
      Doanh Thu/CP   21,587.891
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -0.20%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -5.27%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -0.20%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -1.73%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -1.09%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  19.71%
      Lợi nhuận trước thuế biên  12.37%
      Lợi nhuận ròng biên  9.82%
      EBITDA  3.759
      ROA  6.81%
      ROE  16.69%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  0.574
      Thanh toán nhanh  0.294
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  29.84%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  43.70%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  67.66%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  22.639
      Vòng quay phải trả  7.596
      Vòng quay tồn kho  9.244
      Chu kỳ tiền mặt  7.576
      Vòng quay tổng tài sản  0.693
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  0.824
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm