Công Ty
PTP ( UPCOM)
  -  Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  887.000 717.000
      Thư giá  - 20,355.480
      Cổ tức /cp  - 600.000
      Tỷ suất cổ tức  6.00% 6.49%
      Doanh Thu/CP   32,793.008 28,464.416
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  23.74% 36.16%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  - -1.07%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  23.74% 36.16%
      Tăng trưởng tổng tài sản  - -8.35%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  - -10.22%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  - 35.08%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.68% 3.38%
      Lợi nhuận ròng biên  2.71% 2.52%
      EBITDA  3.338 2.199
      ROA  - 2.50%
      ROE  - 3.55%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  - 2.059
      Thanh toán nhanh  - 1.318
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  - 2.87%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  - 5.50%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  - 3.88%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  - 5.258
      Vòng quay phải trả  - 7.889
      Vòng quay tồn kho  - 4.878
      Chu kỳ tiền mặt  - 97.961
      Vòng quay tổng tài sản  - 0.991
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  - 2.199
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm