Công Ty
SMA ( HSX )
15 ()
  -  Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  300.000 24.000
      Thư giá  11,261.835 11,032.886
      Cổ tức /cp  300.000  
      Tỷ suất cổ tức  4.60%  
      Doanh Thu/CP   24,579.206 50,234.362
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  1151.32% -92.33%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  7.44% -2.60%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  1151.32% -92.33%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -22.32% -5.25%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -18.61% -6.54%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  12.81% 5.83%
      Lợi nhuận trước thuế biên  1.54% 0.08%
      Lợi nhuận ròng biên  1.22% 0.05%
      EBITDA  1.818 1.532
      ROA  0.63% 0.04%
      ROE  2.69% 0.21%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  0.950 1.035
      Thanh toán nhanh  0.603 0.640
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  45.48% 43.21%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  51.45% 54.37%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  166.90% 208.40%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  2.854 4.128
      Vòng quay phải trả  2.826 5.843
      Vòng quay tồn kho  4.071 6.693
      Chu kỳ tiền mặt  88.638 80.483
      Vòng quay tổng tài sản  0.520 0.919
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  0.769 1.504
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm