Công Ty
PXS ( HSX )
3 ()
  -  Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,350.000
      Thư giá  13,727.226
      Cổ tức /cp  1,300.000
      Tỷ suất cổ tức  15.69%
      Doanh Thu/CP   25,805.971
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -19.77%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  -17.78%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -19.77%
      Tăng trưởng tổng tài sản  8.54%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -0.74%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  13.98%
      Lợi nhuận trước thuế biên  7.14%
      Lợi nhuận ròng biên  5.68%
      EBITDA  2.312
      ROA  4.78%
      ROE  10.21%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.126
      Thanh toán nhanh  0.901
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  7.95%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  18.10%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  18.49%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  3.578
      Vòng quay phải trả  5.121
      Vòng quay tồn kho  6.523
      Chu kỳ tiền mặt  86.945
      Vòng quay tổng tài sản  0.842
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  2.043
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm