Công Ty
SDG ( HNX )
40 ()
  -  Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  1,963.000
      Thư giá  14,188.271
      Cổ tức /cp  2,000.000
      Tỷ suất cổ tức  10.99%
      Doanh Thu/CP   51,528.138
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -10.04%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  61.09%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -10.04%
      Tăng trưởng tổng tài sản  25.98%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  32.98%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  13.05%
      Lợi nhuận trước thuế biên  5.47%
      Lợi nhuận ròng biên  4.39%
      EBITDA  6.058
      ROA  6.87%
      ROE  13.82%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  0.734
      Thanh toán nhanh  0.375
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  11.25%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  50.17%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  29.08%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  8.674
      Vòng quay phải trả  43.276
      Vòng quay tồn kho  7.998
      Chu kỳ tiền mặt  79.501
      Vòng quay tổng tài sản  1.566
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  4.143
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm