Công Ty
DAG ( HSX )
5 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Mã CK       
     
  2017 2016
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  1,273.610 1,204.435
      Thư giá  13,364.102 11,335.834
      Cổ tức /cp  500.000 453.515
      Tỷ suất cổ tức  5.43% 3.44%
      Doanh Thu/CP   37,418.170 31,677.817
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  11.93% 31.13%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  14.90% 16.87%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  11.93% 31.13%
      Tăng trưởng tổng tài sản  20.24% 13.14%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  26.25% 14.56%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  8.50% 8.73%
      Lợi nhuận trước thuế biên  4.20% 4.13%
      Lợi nhuận ròng biên  3.60% 3.80%
      EBITDA  3.060 5.289
      ROA  5.01% 5.23%
      ROE  10.37% 10.97%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.570 1.901
      Thanh toán nhanh  0.429 0.405
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  9.26% 12.07%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  39.56% 34.60%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  20.36% 26.02%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  9.514 10.938
      Vòng quay phải trả  18.346 14.904
      Vòng quay tồn kho  3.032 3.001
      Chu kỳ tiền mặt  138.843 130.857
      Vòng quay tổng tài sản  1.390 1.376
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  5.084 5.288
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm