Công Ty
SC5 ( HSX )
20 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
Mã CK       
     
  2016
ĐỊNH GIÁ  -
      EPS  2,798.000
      Thư giá  21,331.151
      Cổ tức /cp  2,000.000
      Tỷ suất cổ tức  7.74%
      Doanh Thu/CP   98,175.843
TĂNG TRƯỞNG  -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  17.21%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  11.86%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  17.21%
      Tăng trưởng tổng tài sản  -11.83%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -4.31%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  -
      Lợi nhuận gộp biên  5.55%
      Lợi nhuận trước thuế biên  3.66%
      Lợi nhuận ròng biên  2.85%
      EBITDA  6.595
      ROA  1.98%
      ROE  13.29%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  -
      Thanh toán hiện tại  1.371
      Thanh toán nhanh  0.498
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản   
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  15.87%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu   
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  -
      Vòng quay phải thu  3.824
      Vòng quay phải trả  4.388
      Vòng quay tồn kho  1.366
      Chu kỳ tiền mặt  280.229
      Vòng quay tổng tài sản  0.694
      Vòng quay tài sản dài hạn  -
      Vòng quay tài sản cố định  15.599
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm