Công Ty
TLG ( HSX )
26 ()
  -  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  4,241.538 3,394.616
      Thư giá  18,556.352 16,496.621
      Cổ tức /cp  2,307.692 1,183.432
      Tỷ suất cổ tức  3.00% 2.35%
      Doanh Thu/CP   43,414.355 37,821.587
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  27.79% 27.45%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  16.54% 21.89%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  27.79% 27.45%
      Tăng trưởng tổng tài sản  7.06% 16.68%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  4.89% 14.42%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  39.14% 38.55%
      Lợi nhuận trước thuế biên  14.17% 13.23%
      Lợi nhuận ròng biên  11.10% 9.97%
      EBITDA  11.191 8.599
      ROA  17.93% 15.65%
      ROE  24.20% 21.76%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  2.482 2.368
      Thanh toán nhanh  1.265 1.237
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  1.50% 3.39%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  13.90% 18.79%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  2.25% 5.34%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  25.081 25.566
      Vòng quay phải trả  12.134 14.224
      Vòng quay tồn kho  2.988 2.740
      Chu kỳ tiền mặt  106.938 121.854
      Vòng quay tổng tài sản  1.615 1.569
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  9.436 10.709
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm