Công Ty
TIX ( HSX )
30 ()
  -  Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX)
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  2,321.166 2,282.840
      Thư giá  23,046.231 22,760.138
      Cổ tức /cp  1,965.424 1,965.424
      Tỷ suất cổ tức  5.10% 8.00%
      Doanh Thu/CP   6,298.172 7,439.429
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  -1.32% -6.73%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  7.52% -31.43%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  -1.32% -6.73%
      Tăng trưởng tổng tài sản  4.44% 22.03%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  -18.46% 6.70%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  73.06% 57.53%
      Lợi nhuận trước thuế biên  54.11% 47.46%
      Lợi nhuận ròng biên  43.26% 37.12%
      EBITDA  13.822 5.751
      ROA  5.49% 6.25%
      ROE  11.90% 12.09%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.592 2.955
      Thanh toán nhanh  0.640 1.644
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.08% 9.49%
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  0.25% 11.65%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  0.18% 20.25%
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  9.883 9.787
      Vòng quay phải trả  8.011 10.966
      Vòng quay tồn kho  0.124 0.368
      Chu kỳ tiền mặt  2,932.971 995.214
      Vòng quay tổng tài sản  0.127 0.168
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  4.761 1.593
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm