Công Ty
LHC ( HNX )
62 0.0 (0.00%)
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng
Mã CK       
     
  2016 2015
ĐỊNH GIÁ  - -
      EPS  7,433.000 9,586.229
      Thư giá  50,998.151 44,990.511
      Cổ tức /cp    3,000.000
      Tỷ suất cổ tức    6.12%
      Doanh Thu/CP   137,213.122 152,982.946
TĂNG TRƯỞNG  - -
      Tăng trưởng doanh thu thuần  2.63% 20.16%
      Tăng trưởng lợi nhuận gộp  22.57% 37.46%
      Tăng trưởng lợi nhuận ròng  2.63% 20.16%
      Tăng trưởng tổng tài sản  9.41% 42.55%
      Tăng trưởng vốn chủ sở hữu  10.56% 41.43%
KHẢ NĂNG SINH LỢI  - -
      Lợi nhuận gộp biên  23.98% 23.23%
      Lợi nhuận trước thuế biên  13.55% 12.97%
      Lợi nhuận ròng biên  5.42% 6.27%
      EBITDA  2.327 1.717
      ROA  6.66% 7.99%
      ROE  15.49% 18.23%
SỨC MẠNH TÀI CHÍNH  - -
      Thanh toán hiện tại  1.922 1.662
      Thanh toán nhanh  1.342 1.269
      Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản  0.84%  
      Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản  2.42% 5.47%
      Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu  1.92%  
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  - -
      Vòng quay phải thu  4.073 4.003
      Vòng quay phải trả  8.063 8.109
      Vòng quay tồn kho  10.710 7.846
      Chu kỳ tiền mặt  78.652 92.686
      Vòng quay tổng tài sản  1.230 1.275
      Vòng quay tài sản dài hạn  - -
      Vòng quay tài sản cố định  3.194 3.510
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm